DOLPHIN GROUP ASA- RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2010 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

"Dolphin - posisjonert for vekst i et stigende marked"

Viktige hendelser og status:

*Nytt forretningsområde etablert - Marine Seismic Services, Dolphin Geophysical AS
*Vellykket egenkapitalinnhenting til nytt forretningsområde - NOK 379 millioner (USD 63 millioner)
*Inngåelse av attraktive leieavtaler på 3 seismiske skip og opsjoner på ytterligere kapasitet
*Sikret lånefinansiering for kjøp av seismisk utstyr - på inntil USD 39 millioner
*Kompetent organisasjon er etablert
*Nye kontorer etablert i Bergen, London, Houston og Singapore
*Positiv utvikling innen eksisterende Interconnect Solution segmentet
*Utvikling av nytt PCI Express adapter kort sluttført, med stor kunde interesse
*4. kvartals salgsinntekter på 2,7 millioner kroner, bruttomargin på 80,9%, EBITDA før oppstartskostnader på -2,9 millioner kroner ordinært resultat etter skatt på 6,0 millioner kroner
*Totalt for 2011, salgsinntekter på 9,8 millioner kroner, EBITDA før oppstartskostnader på 6,1 millioner kroner og et positivt ordinært resultat etter skatt på 0,04 millioner kroner.


Atle Jacobsen, Dolphin Group CEO, kommenterte;
"Vår restrukturerte Interconnect aktivitet har en positiv utvikling og kundene har vist spesiell interesse for våre nylig lanserte høykapasitetsprodukter. Selskapets nye strategi for posisjonering av Dolphin innen det Marine Geofysiske markedet, ser ut til å bli perfekt tilpasset i tid, ut fra økt etterspørsel etter seismiske tjenester og betydelig økning i oljeselskapenes lete og produksjonsbudsjetter. Vi erfarer stor interesse for våre 3D seismiske høykapasitetsbåter og vi forventer at pågående kommersielle forhandlinger snarlig vil bli sluttført."

Fullstendig kvartalsrapport følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Atle Jacobsen, CEO
Mob:+47 97 71 77 58
E-post:atle@dolphingeo.com

Erik Hokholt, CFO
Mob:+47 90 75 60 64
E-post:erik@dolphingeo.com

Ketil Sundal, VP Finance & IR          
Mob:95 92 21 04
E-post:ketil@dolphinics.com


Dolphin Group ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

Tlf:+47 23 16 70 00
Fax:+ 47 23 16 71 80         
www.dolphinics.com
www.dolphingeo.com