Flaggemelding Dolphin Group ASA

Fond forvaltet av DNB Asset Management AS har i dag den 09.09.2014 kjøpt 200.000 aksjer i Dolphin Group ASA (DOLP NO). Fond forvaltet av DNB Asset Management AS eier etter dette 17.386.513 aksjer i Dolphin Group ASA , som utgjør en eierandel på 5.03% av utstedte aksjer i selskapet.