Flaggemelding Dolphin Group ASA

Fond forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning har den 18.oktober 2011 blitt tildelt 4 822 700 aksjer i den rettede emisjonen på 59 176 000 aksjer i Dolphin Group ASA , og eier etter dette 12 536 770 aksjer tilsvarende 7,61 % av nåværende registrerte 164 683 705 aksjer i selskapet.
I tillegg er fond forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning tildelt 474 500 aksjer betinget av vedtak om aksjekapitalforhøyelse på ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Group ASA 12. november 2011, hvor den rettede emisjonen betinget av vedtak vil øke antall aksjer i Dolphin Group ASA med 5 824 000 aksjer til 229 683 705 aksjer. Når den rettede emisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil fond forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning eie 13 011 270, tilsvarende 5,66 % av aksjekapitalen i Dolphin Group ASA.
Eierandelen kan reduseres ytterligere avhengig av den ekstraordinære generalforsamlingens vedtak om, og etterpåfølgende tegning av aksjer i reparasjonsemisjonen.