Flagging Dolphin Group ASA

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS har 17. oktober solgt 1 400 000 aksjer i Dolphin ASA til kurs 5,66,- kroner per aksje.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning eier etter dette 14 683 048 aksjer i selskapet, som tilsvarer 4,81%.