MELDEPLIKTIG HANDEL

Primærinnsider Ole Henrik Eide, nestleder i styret, har den 17. mars over børs kjøpt 125.000 aksjer i Dolphin Group ASA gjennom sitt heleide selskap Pelito AS. Aksjene er kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på NOK 3,7508 pr aksje. Samtidig har Eide utøvd samtlige av sine 150.000 utestående opsjoner i selskapet. Dolphin og Eide er enige om at utøvelsen av opsjonene skal gjennomføres ved et kontantoppgjør hvor Eide blir kompensert på forskjellen mellom gjennomsnittlig transaksjonskurs på NOK 3,7508 og opsjonenes utøvelseskurs på NOK 2,25 pr aksje. Transaksjonene er gjennomført med bakgrunn i at styret, i samsvar med den norske anbefalingen til eierstyring og selskapsledelse, ikke ønsket at medlemmer av selskapets styre skulle inneha opsjoner i selskapet.

Etter gjennomføringen vil Ole Henrik Eide direkte og indirekte eie 427.452 aksjer i Dolphin. Eide vil ikke inneha opsjoner i selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ketil Sundal
Mob: +47 959 22 104
E-post: ketil@dolphinics.com

Dolphin Group ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

Tlf: +47 23 16 70 00
Fax: +47 23 16 71 80

www.dolphinics.com

www.dolphingeo.com