Meldepliktig handel

Styreleder Anne Grete Ellingsen har via selskapet Energy & Management AS i dag kjøpt 50.000 aksjer over børs i Dolphin Group ASA til kurs NOK 3,40 pr aksje. Energy & Management AS er kontrollert av Ellingsen og nærstående til henne. Etter transaksjonen vil Ellingsen direkte og indirekte ha en total beholdning på 50.000 aksjer i Dolphin Group ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ketil Sundal, VP Finance & IR
Mob: + 47 95 92 21 04
E-post: ketil@dolphinics.com

Dolphin Group ASA
Helsfyr Atrium
Innspurten 15
0663 OSLO

Tlf: + 47 23 16 70 00
Fax: + 47 23 16 71 80

www.dolphingroup.no

www.dolphingeo.com