MELDEPLIKTIG HANDEL PRIMÆRINNSIDER DOLPHIN GROUP ASA

Admaniha as 100% eiet av Terje Rogne som er styremedlem i Dolphin Group ASA har i dag innløst en tidligere meldt termin på 2.000.000 aksjer til en terminkurs på 6,2034. Etter dette kontrollerer Admaniha v/ Terje Rogne 2.050.0000 aksjer . Antall aksjer er således uendret .