Oslo Børs - DOLP01 - nytt lån til notering 01.02.2013

Nytt lån til notering på Oslo Børs 01.02.2013

Lånets navn: Dolphin Group ASA 12/16 FRN
Ticker: DOLP01
Instrument ID: 1300204
ISIN: NO0010662901
Segment: OBOC
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 400 mill, lukket lån
Forfallsdato: 14.11.2016
Rente: 9,66 % (3 mnd NIBOR + 7,75 %)
Rentebærende f.o.m.: 14.11.2012
Sektorliste: Industry Bonds (OI)
Tilretteleggere: DNB Markets, Pareto Securities and SEB
Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet vil være tilgjengelig på [http://www.oslobors.no], låntakers hjemmeside [http://www.dolphingeo.com] og tilretteleggers hjemmeside [http://www.seb.no/mb] fra og med første noteringsdag.