Færre selskaper med topp kredittverdighet

VERST I JORDBRUK, FISKE, HOTELLER OG RESTAURANTER: Færre selskaper med topp kredittverdighet Den lille, eksklusive gruppen med norske selskaper som har høyest kredittrating er synkende. 8,7 prosent færre selskaper har i år fått den beste ratingen (AAA) fra D&B, verdens største leverandør av kreditt- og markedsinformasjon. Totalt 2734 norske bedrifter har nylig blitt tildelt AAA-rating for de siste 12 månedene fra D&B. Tilsvarende tall for ett år tilbake var 2996. - Forklaringen på tilbakegangen kan variere fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift, mener analytiker Christian Svendsen i D&B. - Det kan f.eks. være en generell svikt i bransjen, lavere salgsinntekter eller økt uttak av utbytte, som en følge av frykt for skatteskjerping. Høy generell lønnsvekst har også en innvirkning. Hedmark verst, Finnmark best Den største nedgangen er i Hedmark, med Troms og Vestfold på de neste plassene. Hedmark har en nedgang på over 28 prosent. Oslo, Akershus og Østfold er relativt stabile, med mellom to og fire prosent i minus. Finnmark beholder sine totalt 32 bedrifter med høyest rating, og ender dermed opp som det beste fylket i denne sammenheng, med null prosent endring. Med 1,25 prosent nedgang tar Sogn og Fjordane en andreplass, mens Nord-Trøndelag tar tredjeplassen med 1,67 prosent færre AAA- bedrifter enn i fjor. - Aller best er tilstandene på Svalbard, der det faktisk er en 50 prosent økning i bedrifter med høyeste rating, forteller Christian Svendsen. - Dette må imidlertid betraktes som en ren kuriositet, fordi antall bedrifter med høyest rating er mildt sagt lavt på Norges utpost mot nord: To i 2002 mot tre i 2003. Primærnæringene dårligst Bortsett fra jordbruk og fiske, er hoteller og restauranter den bransjen som har mistet flest AAA-bedrifter. 17,5 prosent av de tidligere topp kredittverdige foretakene i denne bransjen har rykket nedover på ratingen. Med godt over 13 prosent nedgang er også byggebransjen blant taperne. I Landbruksdepartementet er man ikke overrasket over at primærnæringer og reiseliv kommer dårlig ut: - Generelt har både lønnsomhet og lønnsevne vært lavest innenfor disse næringene de siste årene, påpeker politisk rådgiver Geir Olsen i Landbruksdepartementet. - Når lønnsveksten har vært såpass høy i Norge, spesielt i de siste to-tre årene, sier det seg selv at det er bransjene med lavest lønnsevne som sliter mest. Det er derfor en generell trend som her avspeiles, og ikke en spesiell trend for disse sektorene. NHO forventer oppgang - D&Bs resultater bekreftes av NHOs økonomibarometer, opplyser seniorkonsulent Einar Jakobsen i NHO. - Lønnsomheten i første halvår av 2003 var ekstremt dårlig, men vi har spådd at de gode tidene kommer tilbake, og vi forventer en oppgang i inneværende halvår. Vår rapport viser at resultatmarginene har falt sterkt fra 2000 til første halvdel av 2003, noe som gjelder de fleste bransjer. Lønnsomhetsnedgangen er faktisk så markert at en kunne forvente en enda dårligere utvikling for kredittverdigheten. Reiselivet hardt ute Norsk reiseliv er inne i sin største nedgang på 50 år, kommenterer informasjonsrådgiver Baard Fiksdal i Reiselivsbedriftenes landsforening. - Hoteller og restauranter har aldri tapt så stor omsetning som i de siste fire årene. At dette har ført til betalingsanmerkninger er ikke overraskende. Hovedårsaken til nedgangen er ubalansen i norsk økonomi, og i Sverige og Danmark har man ikke den samme negative utviklingen. Den svarte økonomien i deler av serveringsbedriftene virker i tillegg negativt inn på næringens utvikling. Aktører som oppnår kortsiktig gevinst på denne måten, lurer seg selv og blir skadelidende på lengre sikt. Den beste bransjen er transport, hvor 10 prosent flere selskaper har fått høyeste rating i år, uten at Transportbedriftenes Landsforbund kan si at denne tendensen stemmer med det inntrykket de har fått av bransjen via medlemsbedriftene. Energiforsyning er nest best blant bransjene, med et nullresultat. De øvrige bransjene har alle opplevd en nedgang. Årlig kåring D&B har gjort det til en årviss foreteelse å kåre Norges AAA-selskaper. Kredittratingen skjer ut fra fire delområder: Grunnfakta, eier/juridisk, økonomi og betalingserfaring. Over 2000 beslutningsregler ligger til grunn for den endelige vurderingen. - Våre analyser viser at ratingsystemet er meget pålitelig. Blant alle foretak som gikk konkurs i løpet av et år, var 92 prosent vurdert som ikke kredittverdige av vårt system, avslutter analytiker Christian Svendsen i D&B. Kontaktperson: Christian Svendsen, Risiko- og markedsanalytiker i D&B Telefon: 22 91 53 61 Mobil: 924 01 035 svendsen.christian@dnb.com D&B Ratingsystem: AAA Høyeste kredittrating AA God kredittrating A Kredittverdig AN Nyetablert foretak Ingen rating Rating ikke fastsatt B Kreditt mot sikkerhet C Kreditt frarådes Tabell 1: AAA-selskaper fordelt på bransje. 2002 2003 Endring % Bransje Jordbruk 22 17 -22,73 Fiske 22 16 -27,27 Bergverksdrift og utvinning 45 41 -8,89 Industri 484 438 -9,50 Kraft- og vannforsyning 10 10 0,00 Bygge- og anleggsvirksomhet 352 304 -13,64 Varehandel 849 793 -6,60 Hotell og restaurantvirksomhet 40 33 -17,50 Transport og kommunikasjon 139 153 10,07 Finansiell tjenesteyting og forsikring 62 57 -8,06 Eiendomsdrift 799 716 -10,39 Utdanning 12 11 -8,33 Helsetjenester 96 86 -10,42 Andre 52 49 -5,77 * 12 10 -16,67 2996 2734 -8,74 Tabell 2: AAA-selskaper fordelt på fylke. Fylker 2002 2003 Endring % Hedmark 113 81 -28,32 Troms 81 59 -27,16 Vestfold 146 113 -22,60 Vest-Agder 75 60 -20,00 Øst-Agder 70 57 -18,57 Oppland 106 89 -16,04 Telemark 86 73 -15,12 Buskerud 152 131 -13,82 Nordland 99 87 -12,12 Sør-Trøndelag 164 151 -7,93 Hordaland 300 279 -7,00 Møre og Romsdal 209 195 -6,70 Akershus 304 292 -3,95 Rogaland 213 207 -2,82 Oslo 568 554 -2,46 Østfold 136 133 -2,21 Nord-Trøndelag 60 59 -1,67 Sogn og Fjordane 80 79 -1,25 Finnmark 32 32 0,00 Svalbard 2 3 50,00 299 273 -8,74 6 4 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031203BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031203BIT00780/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker