Fortsatt nedgang i antall konkurser

1. februar 2005: Fortsatt nedgang i antall konkurser Trenden fra 2004 fortsetter i 2005, og i årets første måned er det en nedgang i antall konkurser på 6,2 prosent i forhold til samme måned i fjor. Imidlertid øker antallet konkurser fra desember på grunn av sesongmessige svingninger. Oslo står for 78 av de 441 konkursene i januar måned, dette er en økning på 21 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i 2004. Nabofylkene Akershus og Buskerud har imidlertid en nedgang på henholdvis 18, 3 prosent og 48 prosent. Størst prosentvis økning har Østfold med 45 prosent, mens i den andre enden av skalaen finner vi Rogaland med 52,1 prosent færre konkurser sammenlignet med januar 2004. Basert på bransje er det Detaljhandel som har den største nedgangen i konkurser. Det var 27 prosent færre konkurser i januar 2005 sammenlignet med tilsvarende periode i 2004. Forretningsmessig tjenesteyting har den største økningen med nesten 20 prosent flere konkurser nå enn i januar 2004. Fylkesvis fordeling: FylkeJan. 2005Jan. 2004Endr. fra jan. 2004Des. 2004Endr. fra des. 2004 Østfold292045,00 %1952,63 % Akershus4960-18,33 %2596,00 % Oslo785736,84 %745,41 % Hedmark1216-25,00 %933,33 % Oppland13130,00 %1118,18 % Buskerud1325-48,00 %14-7,14 % Vestfold221915,79 %1457,14 % Telemark1126-57,69 %1010,00 % Aust-Agder7616,67 %475,00 % Vest-Agder13862,50 %944,44 % Rogaland2348-52,08 %1643,75 % Hordaland503638,89 %2692,31 % Sogn og Fjordane711-36,36 %10-30,00 % Møre og Romsdal2126-19,23 %1631,25 % Sør-Trøndelag2536-30,56 %1566,67 % Nord-Trøndelag46-33,33 %14-71,43 % Nordland372642,31 %2360,87 % Troms1925-24,00 %9111,11 % Finnmark8633,33 %560,00 % Svalbard000,00 %2-100,00 % Total441470-6,17 %32535,69 % Bransjevis fordeling: BransjeJan. 2005Jan. 2004Endr. fra jan. 2004Des. 2004Endr. fra des 2004 Jordbruk/Skog/Fiske000,00 %00,00 % Industri4254-22,22 %3713,51 % Bygg/Anlegg6067-10,45 %4630,43 % Engro/Agentur3539-10,26 %2729,63 % Detaljhandel83115-27,83 %6038,33 % Hotell/Restaurant524418,18 %4710,64 % Transport/Lagring34333,03 %35-2,86 % Eiendom 252213,64 %10150,00 % Forr.messig tjen.yting746219,35 %4180,49 % Andre342347,83 %2254,55 % Ingen bransjekode211-81,82 %0#DIV/0! Total441470-6,17 %32535,69 % Kontaktperson i Dun & Bradstreet: Senioranalytiker Christian Svendsen. Tlf.: 22 91 53 61. Mobil: 92 40 10 35. E-post: christian.svendsen@dnbnordic.com Bård Lerberg Tlf.: 22 91 52 11 Mobil: 92 40 10 21 E-mail: baard.lerberg@dnbnordic.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no