egetæpper tar samfunnsansvaret på alvor

Report this content

​egetæpper har nettopp offentliggjort sin første CSR-rapport, som med et lettleselig språk gir et nyansert bilde av den jyske bedriftens CSR-strategi. Rapporten beskriver åpenhjertig egetæppers arbeid innen fokusområdene miljø, medarbeidere, sikkerhet og helse.

Et etisk regnskap
En CSR-rapport kan ses på som et etisk regnskap, der bedriften tar ansvar for handlingene sine ved å gjøre opp for de positive og negative sidene ved bedriftens arbeid. I tekst og tall legger egetæpper frem informasjon om alt fra utslipp, forbruk, arbeidsulykker og personalomsetning til verdier, miljøsertifiseringer, personalgoder og veldedig arbeid. "Hvis vi vil beholde en verden som også fremtidige generasjoner kan leve i, må vi ta ansvar for den måten vi opptrer på som bedrift", forklarer egetæppers administrerende direktør Svend Aage Færch Nielsen. "CSR-rapporten bidrar til å synliggjøre hvor vi er gode, og hvor vi kan bli bedre. Denne erkjennelsen er nødvendig for å sikre at det skjer".

Det er ikke første gang egetæpper arbeider på denne måten. Bedriften gir i forkant ut både en miljørapport og et klimaregnskap, men CSR-rapporten skiller seg ut både i form og innhold. Det brukes ord, grafikk og bilder, og rapporten gir et godt innblikk i en bedrift som arbeider målrettet for å skape de beste betingelsene for miljøet, medarbeiderne, sikkerheten og helsen.

Et naturlig skritt som forplikter
egetæppers engasjement understrekes av at bedriften 1. mai 2010 sluttet seg til Global Compact, som er FNs retningslinjer for arbeid mot en høyere grad av bærekraftighet. Global Compact består av 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon, som egetæpper dermed har forpliktet seg til å arbeide for å fremme der de har innflytelse, bl.a. ved å bruke prinsippene som en del av egetæppers strategi, kultur og daglige drift. 

"egetæppers kjerneverdi er "Respekt for mennesker og miljø", så mange CSR-aktiviteter er allerede dypt forankret i bedriftens filosofi og drift", fortsetter Svend Aage Færch Nielsen. "Publiseringen av CSR-rapporten er en naturlig forlengelse av de øvrige aktivitetene våre, og med den har vi satt oss et mål om å ville bidra til en mer bærekraftig verden gjennom hele tiden å bli flinkere til å håndtere miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer med fremtidige generasjoner for øye. "

Helt konkret har det resultert i at det nå har blitt utarbeidet ambisjoner om at det i fremtiden skal arbeides mer med områder som dyrevelferd, veldedighet, leverandørovervåkning, vugge-til-vugge-sertifisering og CO2-livssyklusanalyser.

Fakta om CSR
CSR står for Corporate Social Responsibility, dvs. bedriftens samfunnsansvar. CSR handler om resultater, tiltak og forbedringsmuligheter i forhold til miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer rundt bærekraftighet og samfunnsansvar. egetæppers CSR-rapport, som er blant de første?(her står det største i orginalteksten) i bransjen, er utformet etter systemet GRI, Global Reporting Initiative. GRI er et sett med retningslinjer for rapportering av bærekraftighet, som betyr at rapporteringen er satt i system og er veldokumentert.

"CSR har blitt en viktig parameter i moderne forretningsdrift. Det gir interessenter muligheten til å vurdere bedriftene på en ny måte, og det fremmer en åpenhet og et ansvar som egetæpper i alle høyeste grad slutter seg til", avslutter Svend Aage Færch Nielsen. 

Les og last ned egetæppers CSR-rapport på www.ege.dk, eller få rapporten tilsendt ved å ta kontakt med miljøsjef Jan Ladefoged på tlf.: +45 97 11 88 11 eller på e-

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, må du gjerne kontakte: Dorthe Kallestrup, PR- og kommunikasjonsmedarbeider Tlf.: 0045 9711 7457 E-post: dak@ege.dk

egetæpper a/s, Industrivej Nord 25, DK-7400 Herning, Tlf.: 45 97 11 88 11, www.egecarpet.com

Multimedia

Multimedia