Tidenes mulighet for Oppdal når flere av de mest attraktive leilighetsbyggene i skianlegget legges ut for salg

Oppdal Holding vurderer å trekke seg ut av Oppdal, og har nå engasjert EiendomsMegler 1 til å bistå med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tidenes største eiendomsutviklingsprosjekt på Oppdal. Sentralt i dette er avhending og videreutvikling av Oppdal Holdings betydelige eiendomsportefølje.

Oppdal er en unik destinasjon, og har stort potensial som helårs reiselivsdestinasjon i Norge. Naturgitte konkurransefortrinn, et levende lokalt næringsliv med slagkraftige lokale og eksterne aktører, er et godt fundament for videre utvikling. Når Oppdal Holdings portefølje nå blir lagt ut for salg, representerer dette en betydelig mulighet for lokale og eksterne interessenter med vilje til å investere i Oppdal. Det er en betydelig eiendomsportefølje som nå vurderes solgt. Den omfatter Hovdin-tomten, Slettvold, Lainsbytorget og Lainsbygrenda, med tilhørende eiendommer. I den første fasen inviteres potensielle investorer til dialog om mulighetene. For nærmere informasjon kontakt Roger Adolfsen for Oppdal Holding tlf. 22 98 97 06 Adm.dir. Kjetil Reinsberg for Eiendomsmegler 1 tlf. 977 20 841 Trondheim/Oppdal 22.12.2004