Elkem får 50 millioner i prosjektstøtte

Report this content

Elkem har sammen med flere partnere fått tildelt støtte til seks prosjekter fra Norges forskningsråd i søknadsrunden 2019.

Dette er midt i blinken når det gjelder vårt arbeid med å løse fremtidens utfordringer innen miljø, fornybar energi og sirkulærøkonomi. Støtten fra Forskningsrådet er utrolig viktig, fordi den utløser investeringer til forskning- og utviklingsarbeid og teknologiutvikling i industrien, sier Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem.

Elkem søkte tidligere i år om støtte til seks prosjekter gjennom Forskningsrådets ordning om innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Mandag formiddag ble det klart at samtlige prosjekter får tildelt støtte. Samlet mottar Elkem og partnere 50 millioner kroner i prosjektstøtte i forbindelse med Forskningsrådets søknadsrunde i 2019 over en treårsperiode.

Støttebeløpene som tildeles er på mellom 8 og 10,6 millioner kroner for hvert av prosjektene. Den endelige tildelingen blir klar i februar etter at Forskningsrådet og Elkem har gjennomført kontraktsmøter for hvert enkelt prosjekt.

Gode partnere

Støtten gis til prosjekter over hele verdikjeden i Elkem, fra kvantifisering av utslipp i ferrolegeringsindustrien til bruk av overflatebehandling i grafitt for å øke ladehastigheten i li-ion batterier.

Dette handler om alt fra 3D-printing og utvikling av fremtidens karbon- og silisiumprodukter til bruk  i digitalisering for å gjøre produksjonsprosessene mer miljøvennlige. Vi ser frem til å trappe opp satsingen sammen med våre partnere, sier Moe.

SINTEF er hovedpartneren til Elkem i prosjektene, samtidig som både NTNU, Universitetet i Agder, Institutt for energiteknikk og katapultsenteret Future Materials spiller viktige roller i prosjektene. Av industripartnere er både Hydro og Arendals Fossekompani sentrale.

Her er prosjekttemaene:

  • Dust Detection System, online overvåking og kvantifisering av diffuse utslipp fra ferrolegeringsindustrien
  • Nye aluminiumsilisiumlegeringer for additive tilvirkning (3D-printing)
  • Utvikling av produksjonsprosesser for silisiumlegeringer til additive tilvirkning (3D-printing)
  • Oppgradering av slagg fra Elkems silisium/ferrosilisium-produksjon til produkter i betongindustrien
  • Utvikling av mikrostrukturmodell for å kunne skreddersy ferrosilisiumprodukter
  • Overflatebehandling av syntetisk grafitt (SAGA) for utvikling av anoder i litium-ion-batterier, hvor Elkem arbeider med utvikling av ny teknologi for å øke ladehastigheten til li-ion batterier

Kontaktinformasjon:

Hans Iver Odenrud, ansvarlig for eksternkommunikasjon i Elkem, tlf. 958 16 230
e-post: hans.iver.odenrud@elkem.no

Om Elkem ASA

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem har 6200 ansatte, 29 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2018 var på 25,9 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com 

Abonner

Multimedia

Multimedia