• news.cision.com/
  • Elkem/
  • Oppgradering av ovn ved Elkem Bremanger gir økt effektivitet og redusert miljøutslipp

Oppgradering av ovn ved Elkem Bremanger gir økt effektivitet og redusert miljøutslipp

Report this content

Svelgen, Bremanger, 11. mars 2019: Elkem gjør betydelig oppgradering av ovn ved Elkem Bremanger. Oppgraderingen vil øke ovnens effektivitet og redusere NOx-utslipp med opp mot 50 prosent. Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner, hvorav NOx-fondet støtter med 90 millioner kroner.

Smelteovnene ved Elkem Bremanger produserer silisium og ferrosilisium. Produktene fra Elkem Bremanger er viktige komponenter i blant annet batterier, solcellepaneler og elektronikk. Investeringen som nå igangsettes har en totalramme på om lag 250 millioner kroner. Oppgraderingen gjøres for å effektivisere ovnen og redusere utslipp, samtidig som arbeidsmiljøet forbedres.

- Oppgraderingen av Ovn 5 vil sikre videreføring av Elkem Bremangers spesialiseringsstrategi innenfor silisiumprodukter, samt ytterligere forbedre arbeidsmiljø rundt ovnen ved å blant annet redusere støv. Dette er en svært viktig oppgradering, og jeg er veldig glad for at vi nå går i gang med prosjektet, sier verkssjef Arne Werge-Olsen.  

- Denne investeringen bidrar til å styrke vår konkurransekraft. En slik betydelig investering viser viktigheten av organisasjonen her i Svelgen. Vi sikrer verdiskapningen både for Elkem Bremanger og lokalsamfunnet, sier Werge-Olsen.

Elkem har fått støtte til prosjektet av NOx-fondet. Gjennom oppgraderingen vil opp mot 50% av NOx-utslippene reduseres, som tilsvarer utslippet til i overkant 100 000 dieselbiler. NOx-fondet støtter prosjektet med 90 millioner kroner.

- Prosjektet på Elkem Bremanger har store muligheter for å kutte NOx-utslippene betydelig, og vi er derfor glade for at vi kan bevilge penger som bidrar til å utløse dette prosjektet. Dette er et av seks Elkem-prosjekter som NOx-fondet har utbetalt eller gitt tilsagn om støtte til og i sum er Elkems satsninger viktige for å sikre vesentlige reduksjoner i nasjonale NOx-utslipp, sier daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen.

Kontaktinformasjon:

Arne Werge-Olsen, verkssjef, Elkem Bremanger, tel: 913 04 307

Tommy Johnsen, daglig leder, NOx-fondet, tel: 992 78 007

Marit Flinder Roscher-Nielsen, kommunikasjonsrådgiver, tel: 993 89 249,
e-post: marit.flinder@elkem.no

 

Bakgrunnsinformasjon:

Om NOx og NOx-fondet

  • Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør, økt konsentrasjon av bakkenært ozon og bidrar til dårlig lokal luftkvalitet. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon, i tillegg til helse skader for mennesker.
  • Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet. Innbetaling til fondet erstatter den statlige NOx-avgiften.
  • Norge er gjennom Göteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2010 var Norges samlede utslipp på 186.000 tonn, og siden 2008 har norske bedrifter redusert utslippene med over 35 000 tonn NOx.
  • Transportsektoren står for 58 % av Norges samlede utslipp, mens industrien står for 11 % av det samlede utslippet. Elkem står for vel 3,5 % av Norges samlede utslipp.

Om Elkem ASA

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem har 6200 ansatte, 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2017 var på 21 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com  

Abonner

Multimedia

Multimedia