- Vi må handle raskt

Investor Jens Ulltveit-Moe  fremhevet energirevolusjonens trusler og muligheter for en fullsatt sal på Enovakonferansens første dag.

- Det dyreste vi kan gjøre, er ikke å gjøre noe, sier han. 

Jens Ulltveit-Moe har to tredjedeler av sine investeringer innen fornybar energi. I formiddag snakket han for nærmere 700 energi- og teknologiinteresserte på Enovakonferansen ”Det grønne Gullet” i Trondheim.

- Det dyreste vi kan gjøre er ikke å gjøre noe. Det blir fem ganger dyrere å ta kostnaden når utfordringene kommer, enn om man tar tak i dag, sa Ulltveit-Moe fra podiet.

Ulltveit-Moe dro paralleller mellom fossilindustrien og tobakkindustiens inntjening en tid tilbake. De tjener mye penger nå, men fremtidige inntekter vil bli lave.

- Investerer du i fossilt, går du en usikker fremtid i møte.

Den fossile tidsalderen

Det logiske ville i følge Ulltveit-Moe vært at den fossile alderen hadde fortsatt i 200 år til siden energisystemene er tilrettelagt for fossil energi, og at fossilt er rimelig.

- Men spørsmålet her er hva atmosfæren kan tåle. CO2-budsjettet uttrykker hvor mye CO2 vi kan slippe ut de neste 100 år for å nå to grader celsius, sa han på konferansen.

Verdens CO2-budsjett er ifølge Ulltveit-Moe brukt opp om 20 år – i best case rundt 2050.

Stor utfordring

Han pekte på at det gjøres betydelig flere investeringer i fornybar energi enn i fossil energi på verdensbasis i dag, og at sol og vindkraft kommer til å bli rimeligere i tiden som kommer. Selv har Ulltveit-Moe solgt seg ut av olje og gass og investert i silisium og i det siste i biodrivstoff i Brasil.

- I put my money where my mouth is. Grønn teknologi er nøkkelen for å stanse den globale oppvarmingen, avsluttet han.

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne, tlf. 950 66 565, e-post: eiliv.flakne@enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia