100.000 har søkt Enova-støtte til energitiltak i hjemmet

Interessen for å gjennomføre energitiltak i norske hjem er større en noen gang. Allerede i 2003 etablerte Enova en tilskuddsordning for husholdningene der over 50.000 søkte støtte til installering av luft til luft varmepumpe. Ytterligere 50.000 husstander har siden 2006 søkt støtte til nåværende tilskuddsordning, der varmepumpe for vannbåren oppvarming er det mest populære. Søknadene representerer en samlet investering på nær 1.6 milliarder kroner.

Den store interessen for å gjøre energisparetiltak i norske hjem vises i en undersøkelse TNS-Gallup nylig har gjennomført for Enova, der 63% av befolkningen svarer de har gjort sparetiltak sist vinter. Enovas telefontjeneste ”Enova svarer”, der folk kan ringe inn for gratis rådgivning, har også rekordpågang. - Vi er svært fornøyd med den store interessen for vår tilskuddsordning, sier spesialrådgiver Sverre Inge Heimdal i Enova. - Det viktigste for oss er å bidra til at markedene for alternative varmeløsninger utvikles, og det er gledelig å registrere at vannbåren varme blir stadig vanligere i norske hjem, sier han.  Enova gir støtte til luft til vann-varmepumpe, vann til vann-varmepumpe, sentralt varmestyringssystem, pelletskamin, pelletskjel og solfangere. Luft til vann-varmepumpe er den løsningen flest velger; nær halvparten av de siste 50.000 søknadene gjelder slike varmepumpeløsninger.

Fylkesvis fordeling av søknadene viser at det er Akershus som utmerker seg med flest søknader, med Hordaland og Rogaland på de neste plassene. – Overgangen til varmepumpe er den største endring i oppvarmingsmåte i norske hjem i nyere tid, sier Heimdal. – Og det er fortsatt mulig å søke støtte, avslutter Sverre Inge Heimdal.


Mer om Enovas tilskuddsordning her:

http://hjemme.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3295


Ytterligere opplysninger
:

Spesialrådgiver Sverre Inge Heimdal, Enova Tlf.: 926 06 502

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker