20 millioner kroner til klimavennlig fiskefôr

Enova gir 20 millioner kroner i støtte til energieffektivisering i samtlige av Skretting Norges fabrikkanlegg. - Når prosjektet er sluttført i løpet av 2014 er målsettingen at dagens gjennomsnittlige energiforbruk per produserte tonn fiskefôr er redusert med 100 kWh/tonn, forteller driftsdirektør Erlend Sødal i Skretting Norge.

- Dette er et stort og omfattende porteføljeprosjekt som synliggjør de store potensialene for energieffektivisering som ligger urealisert innenfor norsk industri, sier seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen i Enova, som ønsker seg flere industrikunder som tør å tenke stort. Skretting Norge har fabrikker i Stavanger, Averøy og Stokmarknes. Selskapet er en del av det internasjonale fôrkonsernet Nutreco som til sammen leverer 1,3 millioner tonn fiskefôr årlig på det internasjonale markedet. - Skretting har stort fokus på miljø og klima, og ønsker å ha den mest klimavennlige fiskefôrproduksjonen i verden, understreker Sødal, som avslører at de med bakgrunn i erfaringene fra Norge skal etablere et globalt enøk-nettverk som vil involvere alle søsterselskapene internasjonalt.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass