34,5 millioner til ny type vindturbin med stort potensial

Tidligere ScanWind-direktør Torolf Pettersen har i samarbeid med Siemens Large Drives etablert et teknologisamarbeid for utvikling av en ny type vindturbin som skal bygges og testes ut i Midt-Norge. Enova bevilger 32,8 millioner i investeringsstøtte til demonstrasjons-prosjektet, mens Innovasjon Norge bidrar med 1,7 millioner i støtte til videre utvikling.

 - Dette er et spennende prosjekt der norsk kompetanse i samarbeid med internasjonale underleverandører skal demonstrere et innovativt vindkraftdesign rettet mot ytterligere kostnadsreduksjon for vindkraft, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Vindturbinen skal prøves ut på Valsneset testsenter i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. Det er utbyggingsselskapet Blaaster Valsneset AS som står bak satsingen.

I samarbeid med Siemens LD, har Blaaster utviklet et nytt turbinkonsept i form av en direktedrevet, girløs vindturbin, der fleksibilitet står i fokus. Turbinen har en ny type kraftelektronikk som skal bidra til reduserte kostnader, og turbinen kan installeres både på land og offshore.

- Vi er glade for tildelingen fra Enova og jobber nå for å ferdigstille finansieringsløsningen for prosjektet, sier adm. direktør Torolf Pettersen i Blaaster Valsneset AS.

Innovasjon Norge ser positivt på konseptet.
- Dette er neste generasjons store vindmøller som vil gi mer strøm for mindre penger. Det betyr økt konkurransedyktighet ute i verden, noe som gir nye muligheter for norsk industri, sier Vigdis Arsvik, direktør for Innovasjon Norge i Sør Trøndelag.

For ytterligere informasjon:

Seniorrådgiver Kjell Olav Skjølsvik, Enova SF, Tel. + 47 48 04 04 79
Administrerende direktør Torolf Pettersen, Blaaster Valsneset AS, Tel. +47 950 54 658
Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern, Innovasjon Norge, Tel +47 915 14 999

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass