Dagbladet tar feil!

(Trondheim 17. februar 2009) Dagbladet skriver i dag at undertegnede ikke har fortalt ”hele sannheten” til statsråd Åslaug Haga om den påståtte mobbesaken i Enova, og belegger det med et ”hemmelig opptak” fra et møte i Enova. Dagbladets påstand er at jeg har løyet til statsråden. Det er selvsagt ikke riktig. Jeg og styret står fast ved teksten i den avtalen som ble inngått med de ansattes fagforening, hvor det heter at styret ser at det har vært ledelsesutfordringer i Enova og at enkeltpersoner har opplevd det som ubehagelig og belastende. Men også at det etter styrets mening ikke er dokumentert mobbing. Det er det samme, så vidt jeg forstår, som sies på det ”hemmelige opptaket” – og som Enova SFs eier har blitt holdt løpende informert om.

Det er heller ikke riktig at jeg ikke ville besvare spørsmål om saken. Spørsmålene Dagbladet trykker i sin avis i dag ble mottatt klokken 19.24.31 av undertegnede – som hadde gitt Dagbladet beskjed om at jeg ikke ville være tilgjengelig etter klokken 18.30 norsk tid i går.

Administrasjonen i Enova SF har igangsatt undersøkelser for å finne ut hvem som avlytter møter, trolig med mange mennesker til stede, i Enova SF.

Styreleder i Enova SF

Jørn Rattsø

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass