Denne vil ikke nordmenn ha med på boligkjøpet

Nye tall viser at over seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger.  Fra 2020 det er det varslet forbud mot fyring med fossil olje i husholdningene. Nå kan du få støtte fra Enova til å bytte ut miljøsynderen. 

En oljekjel slipper i ut nærmere seks tonn CO2i løpet av året. Dette er ikke nordmenn spesielt opptatt av å få med på kjøpet når de er på boligjakt.  

I en ny undersøkelse YouGov har gjennomført for Enova, oppgir 63 prosent av respondentene at de anser oljefyr som lite attraktivt når de vurderer ny bopel.

- Utfasing av oljekjel er et klimatiltak som har vært etterspurt fra boligeierne. Oljefyr er blant det mest miljøfiendtlige man kan ha i en bolig. Med den nye støtteordningen håper vi at så mange som mulig vil benytte sjansen til å bytte den ut med en fornybar varmekilde, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Forbud fra 2020

Et flertall i Stortinget ønsker forbud om oljefyring i husholdningene fra 2020. Fremdeles er det over 60 000 husstander i Norge som har oljekjel. Tilbudet Enova lanserte denne uken gjør at boligeiere kan få opptil 25 000 kroner i støtte for å bytte oljekjelen med en fornybar energikilde basert på vannbåren oppvarming.  

Satser på eldre boliger

Enova lanserte nettopp et nytt boligprogram for at enda flere nordmenn skal tenke energismart. Utskifting av oljefyr er ett av tiltakene man kan søke støtte til.

Trenden i nybyggmarkedet er at det tas i bruk langt mer energieffektive løsninger enn for noen år tilbake. Nå ønsker Enova å øke fokuset på energioppgradering av eksisterende boliger.

- Over en fjerdedel av energien i Norge går til boliger. Den største delen av energibruken skjer i gamle boliger. Derfor satser vi nå på ordninger som gjør det ekstra attraktivt for disse boligeierne å gjøre energitiltak, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. 

Dette får du også støtte til

I tillegg til utskifting av oljefyr, kan husstander også søke om støtte til solfangere, sentrale varmestyringssystem og til omlegging fra elektrisk oppvarming til andre fornybare varmekilder. Et annet tiltak du nå kan få støtte til, er en energikartlegging av boligen.

-En kvalifisert energirådgiver gjør en vurdering av boligen og lager en tiltaksplan som peker på hvilke oppgraderinger som bør gjøres for å redusere energibruken. Energirådgiveren vil også energimerke boligen.

Du kan få inntil 5000 kroner i støtte fra Enova for en slik energikartlegging. Velger du å oppgradere boligen i tråd med tiltaksplanen kan du også få støtte til dette på opptil 125 000 kroner. Støtten vil blant annet være avhengig av ambisjonsnivå og at boligeieren selv investerer en god del penger i tiltakene.

- Det er ikke lett for den enkelte boligeier å vite hva som er de mest effektive tiltakene. Derfor er tilbudet om energirådgivning så viktig, sier Nakstad.

For mer informasjon, kontakt:

Tor Brekke, Markedssjef Bolig, tel. 902 96 172

Geir Nysetvold, Direktør for Strategi og kommunikasjon, tel. 905 96 520

Faktaboks, Enovas nye støtteordninger

Enova skal fremme økt bruk av andre energibærere enn elektrisitet, naturgass og olje til oppvarming. Foretaket jobber for mer velfungerende markeder for effektive energi, miljø- og klimavennlige løsninger, blant annet gjennom rådgivning og støtteordninger til privatpersoner og næringsliv. 

Husholdninger kan nå få støtte til:

1.         Energirådgivning

2.         Energioppgradering av boligen

3.         Utfasing av oljekjel

4.         Omlegging av el-basert til fornybar vannbåren oppvarming

5.         Sentralt styringssystem

6.         Solfanger

7.         Støtte til passivhus og lavenergibolig (gjelder kun nybygg)

8.         For borettslag og sameier finnes egne støttetilbud

Les mer om programmene på enova.no

Tags:

Multimedia

Multimedia