Energikampen vant Emmy-pris

Fredag kveld vant Enova, produsentselskapet Fabelaktiv og NRK Super den prestisjefylte Emmy Kids Awards for barne-tv-programmet Energikampen. Programmet har engasjert tusenvis av barn og unge over hele landet til å lære mer om energi og klima.

- Vi har rett og slett vunnet tv-serienes Oscar og det er vi utrolig stolte over! Internasjonal anerkjennelse til Enova for vår evne til å formidle kunnskap om energi og klima betyr veldig mye. Vi er utrolig takknemlige for prisen, sier markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam.

9. februar gikk den prestisjefylte Emmy Kids Awards av stabelen i New York, med hele tre norske barne-tv programmer nominert. Et av programmene var Enova, Fabelaktiv og NRKs program Energikampen. Energikampen vant i klassen for beste underholdningsprogram for barn.

Barna er morgendagens beslutningstakere

I Energikampen konkurrerer fem lag om hvem som kan mest om energi.  Programmet har blitt sendt på NRK Super, og det har engasjert barn og unge over hele landet  å lære mer om energi og klima.

Enova har siden 2003 hatt en egen satsning for barn som heter Enova Regnmakerne. Regnmakerne sørger for at barn lærer mer om energiforbruk og fremtidens løsninger.

- Barna er morgendagens beslutningstakere og er en viktig målgruppe for økt forståelse for naturfagene og energi – og klimaspørsmål. At Enova får en internasjonal pris er veldig gøy. Vi håper at Energikampen inspirerer andre land til å ta opp klimaspørsmål i barnas underholdning, sier Kvam.

- Vi er hoppende glade. Og litt stoltere enn vanlig! Norsk Barne-Tv ruler, sier Arild Halvorsen som er produsent for Energikampen.

Enova har siden 2003 satset på barn og ungdom. Målsettingen er å bidra til at barn får økt kunnskap om energirelaterte spørsmål. Enova vil involvere, engasjere og skape interesse for energi og klima gjennom å møte barn på barns premisser. Regnmakerne er Enovas hovedsatsing på barn og unge, gjennom Regnmakerskolen og arrangementet Regnmakerdagen, tv, bøker, og via nettsiden www.regnmakerne.no som er tilpasset både elever og lærere.

Trondheim 9. februar 2013

Kontaktpersoner:

Markedsdirektør Audhild Kvam, Enova, tel. +47 951 37 086

Direktør for Strategi og kommunikasjon, Geir Nysetvold, Enova, tel. +47 905 96 520

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia