Enova åpnet Borregaards miljøfabrikk

Borregaards nye biogassanlegg i Sarpsborg, Miljøfabrikken, ble offisielt åpnet i dag. Anlegget reduserer CO2-utslippene fra kjemikalieproduksjonen med hele 8000 tonn.

-Norge trenger flere slike bedrifter som satser på teknologiutvikling til det beste for bedriften og miljøet, sa Enova-direktør Nils Kristian Nakstad da han torsdag hadde gleden av å foreta den offisielle åpningen av biogassanlegget.

Organisk avfall

Enova har bidratt med 30 millioner kroner i investeringsstøtte til anlegget. Anlegget vil produsere biogass tilsvarende 37 GWh i året, og fra 2015 vil produksjonen øke til 46 GWh. Det gjør Miljøfabrikken til en av Norges største biogassprodusenter.

Det nye anlegget utnytter organisk materiale i avløpsvann til å produsere biogass. Biogassen utnyttes til å produsere varme som trengs til spraytørking av lignin – en substans som hentes ut av treverk og blant annet brukes til å lage smakstilsettingen vanilin (vaniljesmak). Spraytørkingen er en energikrevende prosess hvor tungolje og propan tidligere har blitt brukt som energikilde. Når fabrikken nå i stedet kan benytte seg av den store biogassproduksjonen, kuttes CO2-utslippene med 8000 tonn. I tillegg går mindre organisk avfall ut i Glomma.

-Borregaard utnytter altså avfall som ellers hadde gått rett i elva til å produsere mer effektivt. Samtidig reduseres de norske klimautslippene.  Dermed gir prosjektet både en gevinst for Borregaard og Norge. Dette er et kjempeeksempel på hva vi kan oppnå gjennom godt samarbeid, sier Enova-sjefen.

Spydspiss

Nakstad håper prosjektet vil inspirere Borregaard til å gå i gang med nye energi- og klimaprosjekt.

-Vi har samarbeidet med Borregaard helt siden 2002, og de har gjennomført en rekke gode tiltak. Vi både håper og tror de vil fortsette med dette. De er en solid samarbeidspartner og prosjektutvikler med gjennomføringskraft, som til fulle demonstrerer at det også i industrien gjøres en stor jobb med få ned klimautslippene. I Norge har Borregaard muligheten til å bli en spydspiss i dette arbeidet, og vi ønsker svært gjerne å utvikle nye prosjekt sammen med dem, sier han.

FAKTABOKS:

Verdens mest avanserte bioraffineri

Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter.

Se: http://www.borregaard.no/Miljoe-og-samfunn/Miljoe


Kontaktinfo:

Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne, tlf. 950 66 565, e-post: eiliv.flakne@enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia