Enova fornyer og spisser satsing på bygg

Enova fornyer denne våren sin satsing rettet mot byggsektoren. Passivbygg-standard blir en sentral strategi i årene som kommer. Audhild Kvam fra Powel blir ny direktør for en reorganisert og styrket energibruksavdeling i Enova fra august.

- De siste månedene har vi arbeidet hardt med å fornye våre støtteprogrammer på byggområdet. Målet er nye programmer med tydeligere markedsfokus, som virker inspirerende i forhold til markedets forventninger, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad. Nye programmer De nye støtteprogrammene er utviklet i samspill med markedsaktører og rammesettere. Slik blir de nye Enova-programmene strukturert: 1. Forprosjektstøtte til prosjektering av passivhus 2. Nye bygninger og omfattende rehabilitering: a. Rådgivning ved bygging av passivhus b. Investeringsstøtte passivhusnivå c. Investeringsstøtte lavenerginivå 3. Eksisterende bygninger: a. Investeringsstøtte til definerte tiltak i bygget Lanseres 1. juni Enova mener det kan utløses et større antall prosjekter for mer effektiv energibruk i byggsektoren, når nye og detaljerte støtteprogram offentliggjøres 1. juni. 40 prosent av stasjonær energibruk i Norge er knyttet til bygg, og potensialet for reduksjon og omlegging er stort. Kvam ny avdelingsdirektør Audhild Kvam (41) tiltrer som ny avdelingsdirektør i Enova 1. august. Siviløkonomen Kvam kommer fra Powel AS i Trondheim, hvor hun i dag har ansvar for forretningsutvikling, internasjonalt salg, strategi og marketing. Tidligere har Kvam jobbet i Trondheim Energiverk Kraftsalg AS, Trondheim Energiverk AS og Malvik kommune. Kvam har i tillegg en rekke tillitsverv og er blant annet styreleder i NHO Trøndelag.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass