Enova og Ungt Entreprenørskap signerer ny treårig samarbeidsavtale

Torsdag 16. september signerer administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og administrerende direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap en ny, revidert treåring samarbeidsavtale.

Som pådriveren for et mer energivennlig Norge ser Enova på Ungt Entreprenørskap som en viktig samarbeidspartner. Arbeidet med å bevisstgjøre ungdom og gi dem kunnskap slik at de blir i stand til å løse framtidens energi- og klimautfordringer, er avgjørende. Samarbeidet, som startet i 2008 og nå videreføres i en ny tre-åring avtale, er et ledd i denne satsingen.

Ungt Entreprenørskap er i en særstilling i Norge i arbeidet med å stimulere ungdom til økt kreativitet, skaperglede, samarbeid og ansvarsbevissthet.

Samarbeidet skal stimulere ungdoms engasjement i miljø- og klimaspørsmål generelt og fremtidsrettede energiløsninger spesielt.

Barn og ungdom er framtidas energibrukere. Det er de som skal utvikle den teknologien som skal til for å nå både nasjonale og globale mål innen energieffektivitet og fornybar energiproduksjon.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og administrerende direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap er tilgjengelige for spørsmål etter signeringen.


Sted: Enova
Adresse: Prof. Brochsgate 2, 7030 Trondheim.
Dato: Torsdag 16. september
Tid: 09.00 – 10.00
Møterom: Medvind

Påmelding til Margaretha Finseth på mobil 932 45 243 eller Epost margaretha.finseth@schjarven.no

Kontaktpersoner:

Enova SF
Enovas barne- og ungdomssatsing, Siw Linda Størseth
Mobil: +47 950 07 075
Epost: siw.linda.storseth@enova.no

Ungt Entreprenørskap Norge
Administrerende direktør Anne Kathrine Slungård
Mobil: +47 482 48 875
Epost: aks@ue.no
 

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass