Enova og Ungt Entreprenørskap signerer ny treårig samarbeidsavtale

Torsdag 16. september signerer administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og administrerende direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap en ny, revidert treåring samarbeidsavtale.

Som pådriveren for et mer energivennlig Norge ser Enova på Ungt Entreprenørskap som en viktig samarbeidspartner. Arbeidet med å bevisstgjøre ungdom og gi dem kunnskap slik at de blir i stand til å løse framtidens energi- og klimautfordringer, er avgjørende. Samarbeidet, som startet i 2008 og nå videreføres i en ny tre-åring avtale, er et ledd i denne satsingen.

Ungt Entreprenørskap er i en særstilling i Norge i arbeidet med å stimulere ungdom til økt kreativitet, skaperglede, samarbeid og ansvarsbevissthet.

Samarbeidet skal stimulere ungdoms engasjement i miljø- og klimaspørsmål generelt og fremtidsrettede energiløsninger spesielt.

Barn og ungdom er framtidas energibrukere. Det er de som skal utvikle den teknologien som skal til for å nå både nasjonale og globale mål innen energieffektivitet og fornybar energiproduksjon.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og administrerende direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap er tilgjengelige for spørsmål etter signeringen.


Sted: Enova
Adresse: Prof. Brochsgate 2, 7030 Trondheim.
Dato: Torsdag 16. september
Tid: 09.00 – 10.00
Møterom: Medvind

Påmelding til Margaretha Finseth på mobil 932 45 243 eller Epost margaretha.finseth@schjarven.no

Kontaktpersoner:

Enova SF
Enovas barne- og ungdomssatsing, Siw Linda Størseth
Mobil: +47 950 07 075
Epost: siw.linda.storseth@enova.no

Ungt Entreprenørskap Norge
Administrerende direktør Anne Kathrine Slungård
Mobil: +47 482 48 875
Epost: aks@ue.no
 

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags: