Enova Regnmakernes Vennergidag arrangert i Tromsø: - Perfekt avslutning på et år med læring om energi

Et sommervarmt Tromsø med strålende sol tok i dag i mot nær 5000 elever fra Tromsø og omegn til årets høydepunkt for Regnmakerne: Vennergidagen 2011.

Arrangementet fant sted i Telegrafbukta i Tromsø, og for elevene er dette høydepunktet etter å ha forberedt seg til dagen ved å gjennomføre energioppgaver og hatt energi og klima som tema i undervisningen.

Regnmakerne er Enovas konsept for barn og unge. Målet er å skape engasjement og øke barns kunnskap og interesse innen energi og klima. Gjennom dette konseptet introduseres gode energivaner for fremtidens beslutningstakere som møter Regnmakerne på skolen, på internett, på TV og andre steder.

Vennergidagen 2011 ga barna mulighet for å gjøre en lang rekke praktiske aktiviteter som har med energi og energibruk å gjøre. I Telegrafbukta i dag kunne de prøve seg på bl.a. musefellebilrace, dragkamp, vannhjul, kjempespretterter, vannraketter, solenergitester, flåterace, Regnmakerdans - mer enn 35 aktiviteter!

Besøk av Energi-VIPer

Regnmakernes Vennergidag i Tromsø ble behørig besøkt av toppfolk fra landets ledelse innen energi og miljøvennlig energibruk. Både statssekretær Eli Blakstad fra Olje- og Energidepartementet og adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova var tilstede.

- Dette er et veldig flott arrangement som er et skoleeksempel på hvordan man kan engasjere og inspirere den oppvoksende generasjon i viktige energi- og klimaspørsmål, sa statssekretær Blakstad.

- Vi ser hvor viktig det er å skape nysgjerrighet og forme holdninger for den kommende generasjonen. Dette er skoleelever som om få år selv skal bygge hus og tenke miljøvennlig når det gjelder energi. Samtidig er Regnmaker-aktivitetene viktige i forhold til rekruttering av fremtidens ingeniører og realfag-studenter, sa Blakstad, som var veldig glad for å ta turen til Tromsø.

Adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova var også imponert.

- Regnmaker-konseptet er en inspirerende måte for elevene å lære om klima, energi og miljøtiltak. Over 40.000 elever landet over har gjennom skoleåret hatt Regnmaker-aktiviteter i undervisningen, og Vennergidagen er høydepunktet etter en lang prosess. I år er det åttende gang Vennergidagen arrangeres. Regnmakerne har utviklet seg til på bli et robust undervisningsprogram, sa Nakstad.

Også ordfører Arild Hausberg fra arrangørkommunen Tromsø var entusiastisk tilstede.

- Det er fantastisk for Tromsø kommune å få arrangere Vennergidagen. Hele prosessen bak og deltakelsen fra skoler, elever og lærere har vært imponerende. At det hele blir gjennomført på en så bra måte i et praktfullt sommervær, gjør dette til en energiens 17. mai. Denne dagen er som en belønning for elevenes arbeid med et viktig tema gjennom hele året, sa ordfører Hausberg.

Ved siden av elever fra skoler i Tromsø kommune, deltok elever fra de omkringliggende kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lenvik, Storfjord, Målselv og Lyngen.

Vennergidagen 2011 ble avsluttet med stort sceneshow med NRK-programleder Stian Barsnes Simonsen som konferansier og en rekke kjente artister.

Årets Regnmakerskole

Av alle landets Regnmakerskoler ble Unneberg skole, Sandefjord kommune, utpekt til Årets Regnmakerskole. Skolen har gjort en solid Regnmakerjobb dette skoleåret. Alle trinn fra 4. til 7. har gjort Regnmakeraktiviteter, og elevene har til og med involvert foreldre i arbeidet med å spare energi! Enova Regnmakerne er veldig fornøyd med innsatsen fra skolen og ved siden av et stipend på kr 10.000,- ble fire elever og en lærer invitert til Vennergidagen i Tromsø og hedret for sin innsats.

(bildetekst: RegnmakerneVD11_1.jpg: : Statssekretær Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet hedret elevene f.v. Charlotte Nilsen, Mona Semming, Muslim Murzabekov og Leander Gangsø fra Unneberg skole, Sandefjord. Bak: Lærer Mariann Arvesen. (Foto: Kaja Baardsen)

(bildetekst: RegnmakerneVD11_2.jpg: Stolte vinnere av Årets Musefellebilrace med ordfører Arild Hausberg i Tromsø kommune (bak t.v.), statssekretær Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet, og adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova. (Foto: Kaja Baardsen)

-------------------------------------------------------------

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Pressekontakt Enova Regnmakerne: Jan Bjerkfelt, mobil 920 62 666

Regnmakeransvarlig Enova: Anne Marie Abelgaard, mobil 4745 2292

Arrangementsansvarlig Vennergidagen 2011: Liv Randi Lindseth, mobil 9522 0482

www.regnmakerne.no

Enova er det statlige foretaket som jobber for en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova Regnmakerne er Enovas konsept for barn og unge.

www.enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker