Enova utlyser stipend for journalister

7. til 18. desember møtes FNs klimakonvensjon i København for å diskutere en framtidig global klimaavtale. Dette 15. partsmøtet (COP 15) i Klimakonvensjonen forventes å omfatte 15.000 delegater og observatører fra over 190 av FNs medlemsland. Møtene i København foregår på Bella Center i utkanten av København.

Enova vil sammen med blant andre CICERO Senter for klimaforskning gi tilbud om en solid faglig ramme rundt forhandlingene på skipet M/F Norröna som ligger til kai i Nyhavn under COP 15. Green World Communications har tatt initiativ til å etablere denne møteplassen, og på Norröna kan du som journalist følge klimaforhandlingene på nært hold. Enova utlyser med dette inntil 30 stipendier for norske journalister a kr. 10.000 hver. Stipendet vil dekke lugar/innkvartering på båten Norröna i perioden 6.-11.12. Reise og andre oppholdsutgifter dekkes ikke av stipendet. PROGRAM OM BORD • BAKGRUNNSINFORMASJON Alle journalister vil få nødvendig bakgrunnsinformasjon om de internasjonale klimaforhandlingene og om de vitenskapelige konklusjonene som forhandlingene bygger på. • DAGLIG PRESSEFROKOST: CICERO Senter for klimaforskning vil arrangere daglige pressebriefinger på Norröna - mellom klokka 7:30 og 7:50. Målet med briefingene er å gi kortfattede oppsummeringer av hva som har skjedd i samtaler på COP 15 siste døgnet og hva som kan forventes i dagene framover. Forskere fra CICERO vil delta på briefingene for å kommentere forhandlingene underveis. Morgenbriefingene er lagt grytidlig på grunn av reisevei og omfattende security-rutiner omkring COP 15 på Bella Center. • JOURNALISTKURS: CICERO arrangerer kurs for journalister. Kurset arrangeres 2 timer daglig de fem første dagene av forhandlingene (7-11.12.09) ombord på Norröna. Kurset gir bakgrunnskunnskaper om klimaendringer og om klimaforhandlingene, og gir en grundig innføring i de viktigste problemstillingene og konfliktlinjene i det internasjonale klimaarbeidet, som blant annet framforhandling og håndheving av internasjonale avtaler, FNs klimapanel og deres konklusjoner, tiltak for å håndtere globale klimaendringer, valg av virkemidler - og sammenhengen mellom energibruk og klima. Forskere fra CICERO og andre forskerressurser knyttes til kurset. Enova og Miljøverndepartementets prosjekt Framtidens byer er blant bidragsyterne. Frist for å melde interesse for stipend er fredag 20.11 kl 1200 Send din søknad til anne.baltzersen@schjarven.no For ytterligere opplysninger ring Anne Baltzersen, tel. 906 527 07 Mvh Enova SF Bård Bjerkaker (sign.) Kommunikasjonsdirektør

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass