Enova vil satse milliarder på industrien

I løpet av de neste årene vil Enova bruke opptil tre milliarder kroner på energieffektivisering i norsk industri.

– Nå er tiden inne for at industrien realiserer potensialet og dermed gevinstene som følger av en satsning på energieffektivisering og fornybar energi, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova har som mål at norsk industri skal være verdensledende på energieffektiv produksjon.

- For Enova er industrien viktig fordi sektoren står for en tredjedel av den landbaserte energibruken i Norge, og fordi potensialet for energiomlegging og energieffektivisering i industrien er stort. Totalt kan industrien effektivisere opp mot 20 TWh, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Energiledelse

Nakstad sier Enova nå vil samarbeide enda tettere med industrien for å utløse de betydelige investeringene som ligger der.

Enova har lansert et nytt program for introduksjon av energiledelse i industrien, og styrker tilbudet til industrien ytterligere. Gjennom dette programmet gir Enova støtte til nødvendige analyser og etablering av tiltakslister i bedrifter som etablerer energiledelse.

– Totalt kaster industribedrifter årlig bort 1,5 milliarder kroner som følge av manglende bevissthet og kompetanse. Vi ønsker å samarbeide med industrien for å øke den bevisstheten, sier Nakstad.

Konkurranseevne

Enova har gjennom ti år arbeidet for å utløse energieffektivisering og fornybar energiproduksjon. Siden Enovas oppstart i 2001 har samarbeidet med industrien ført til avtaler om effektivisering og omlegging på 4,3 TWh. Nær halvparten av dette er gjennomført og industrien jobber med ytterligere tiltak for å realisere målene.  

-For industrien vil kontroll over energibruken være et betydelig bidrag til egen konkurranseevne i et stadig tøffere internasjonalt marked. I tillegg vil fortsatt effektiv utnyttelse av norsk vannkraft gi en meget klimavennlig industriproduksjon i Norge sammenlignet med mange andre land, sier Nakstad.

Mer informasjon om støtteprogrammet HER.

Trondheim 21. november 2012

Kontaktpersoner:

Områdeleder Industri, Marit Sandbakk, tel. + 47 470 12 326

Epost: marit.sandbakk@enova.no

Kommunikasjonsdirektør (konst.) Evy Aspheim, tel. +47 406 09 502

Epost: evy.aspheim@enova.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia