Enovakonferansen 2014 Det grønne gullet 28.-29. januar

 Enovakonferansen ”Det grønne gullet” arrangeres i Trondheim 28.-29. januar. Konferansen har på kort tid etablert seg som en av de aller viktigste møteplassene i Norge for alle som er opptatt av energi- og klimaspørsmål.  Det ligger an til rekordhøy oppslutning med mer enn 700 deltakere fra norsk nærings- og samfunnsliv.

Vi inviterer også media og journalister til en spennende konferanse. Det er ingen deltakeravgift for pressen. Vi vil være behjelpelig med å gjøre intervjuavtaler med foredragsholdere og deltakere både før og underveis i konferansen. Pressefasilitetene er gode og vi har en profesjonell fotograf som tar bilder som legges ut fortløpende

Om programmet

Årets todelte program kan skilte med en rekke spennende foredragsholdere. Dag 1 setter fokus på Norge som arena for utvikling av ny teknologi. Det er enighet om at utvikling av ny energi- og klimateknologi er helt nødvendig for å løse klimakrisen. Men spiller Norge rollen som ledestjerne eller sinke? Giganten China National Bluestar som eier Elkem vil fortelle om hvordan de utnytter norsk kompetanse på energieffektivisering i sine fabrikker i Kina. Direktør Thomas Naucler i det verdensledende konsulentselskapet McKinsey vil legge fram sine perspektiv på hvilken rolle Norden og nordisk næringsliv kan spille i klimakappløpet. Mens arkitekten Carlo Ratti, som figurerer på flere prominente lister, blant annet på Wired Magazines kåring av "50 people who will change the world", vil fortelle om byer som kan snakke.

Blant mange interessante norske foredragsholdere kan vi nevne fornybaroptimisten Jens Ulltveit-Moe som tar for seg "energirevolusjonens trusler og muligheter". Konferansen får også besøk av Tord Lien. Han holder sitt innlegg like før konferansemiddagen 19.00, og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Dag 2 av konferansen er viet parallell-sesjoner hvor bransjeaktører som har gjennomført spennende energi- og klimaprosjekt deler av sine erfaringer. Her vil det være mye interessant å hente også for fag- og bransjemedia.

Konferanseprogram og øvrig informasjon finnes på http://enovakonferansen.enova.no/

Der kan du også se hvem som allerede har meldt seg på.
Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om foredragsholdere eller andre ting.

Påmelding og andre henvendelser skjer til:

Kommunikasjonsrådgiver i Enova, Espen Sletvold på epost espen.sletvold@enova.no eller mobil 97 12 81 88 innen fredag 24. januar kl. 12.00 Vi håper du har mulighet til å delta! Her kan du finne gode nyhetspoeng, la deg inspirere og knytte nye kontakter.

Følg oss gjerne også på twitter (@enovakonferansen)!

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia