Enovaprisen til ildsjeler fra Drammen og Lindesnes

Enovaprisen 2014 går til Drammen Kommune og GE Healthcare Lindesnes Fabrikker. De har imponert det siste året med offensiv holdning, og et sterkt grønt engasjement.

Geir Andersen er teknisk leder i Drammen Eiendom, og vinner av Enova-prisen i kategorien Bygg og Varme. Andersen blir betegnet som en sentral drivkraft i energiarbeidet i kommunen, med ansvar for at alle nye prosjekter har gode energiløsninger. Samarbeidet med Enova har pågått helt siden Enovas oppstart i 2001.

- Å finne miljøvennlige løsninger i byggene jeg har ansvar for er en veldig interessant og spennende del av jobben. Etterhvert har det blitt som en meningsfull hobby for meg, sa Andersen, da han mottok prisen under Enovakonferansen i Trondheim tirsdag kveld.

Geir Andersen har tatt initiativet til en offensiv satsing på passivhus og lavenergibygg i Drammen kommune. SINTEF Byggforsk og EU har også merket seg innsatsen, og plukket ut flere av Drammen Eiendoms prosjekter til videre forskning.

Miljøvennlig fabrikkdrift

Enova-prisen i kategorien Industri og fornybar varme gikk til Arne Øvsthus, for sine bidrag til miljøtiltak ved GE Healthcare Lindesnes Fabrikker. Øvsthus har vært primus motor i arbeidet med å redusere energibruken ved fabrikken. Han er stadig på jakt etter ny kunnskap, og er jevnlig på tråden til Enova for å diskutere nye muligheter for samarbeid.

- Å få denne prisen føles veldig bra, og gir masse energi! sa Øvsthus til en lattermild sal på Enovakonferansen. - Dette er veldig inspirerende for arbeidet vårt videre.

Ved utgangen av 2012 hadde selskapet nådd en energireduksjon på hele 42 % målt opp mot referanseåret 2004. Øvsthus og GE Healthcare Lindesnes har lagt en detaljert plan for hvordan de på sikt skal nå enda lenger: en energireduksjon på hele 50 %.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Geir Andersen, Teknisk leder i Drammen Eiendom, tlf. 97732820

Arne Øvsthus, Energileder GE Healthcare Lindesnes fabrikker

Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef Enova, Tlf: 95066565

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia