Jakter på det grønne gullet

De unge overtar stafettpinnen etter Enovakonferansen denne uken. 25- 27. januar samles over 100 ungdommer på Nasjonal Gründercamp i Trondheim. I ett døgn konkurrerer vinnerlagene fra 15 fylker om å finne den beste løsningen på fremtidens fornybare energi/årets energioppdrag.

Enovakonferansen ”Det grønne gullet” samler store navn fra inn- og utland for å diskutere energiløsninger for fremtiden. Så er det de unge sin tur. 

Fremtidens energiutviklere

Fjerde år på rad arrangerer Enova og Ungt Entreprenørskap camp for unge gründere. Oppdraget på den nasjonale gründercampen er strengt hemmelig inntil startskuddet går klokken elleve på torsdag. 

- Det er de unge som er fremtidens energiutviklere. Det blir spennende å se løsningene de kommer frem til på årets oppdrag, sier avdelingsdirektør for energibruk i Enova, Audhild Kvam. 

Over 2900 elever fra videregående skole har deltatt på lokale gründercamper hvor elevene har løst forskjellige oppdrag knyttet til energieffektivisering, ny teknologi, fornybar energi og klimautfordringer. 

Inntar NTNU

Finalistene som konkurrerer i Trondheim er blitt kåret til de beste i sine fylker. Nå inntar de NTNU i to dager. Etter et døgns hard jobbing med skisser, modeller og forretningsplan, går seks grupper videre til avsluttende finale på fredag. Her presenteres løsningene for jury og publikum. Juryen består av energieksperter fra Enova. 

-Nyskaping og entreprenørskap er avgjørende for å kunne møte de energiutfordringene vi står overfor både nasjonalt og internasjonalt. Løsningene ungdommene kommer fram til imponerer hvert år, sier Kvam. 

Daglig leder i Ungt entreprenørskap, Siw Elin Dammen, påpeker at de som har kvalifisert seg til finalerunden allerede har bevist at de har både konkurranseinstinkt og at de tør å tenke nytt.

- Vi vet at fremtidens energiløsninger er annerledes enn dagens, og dette engasjerer de unge. På energicampene får elevene mulighet til å bruke teorikunnskapene sine på reelle utfordringer. Dette er en læring som knytter teori og praksis sammen, og som gir lærelyst. Elevene viser i praksis og forteller at de lærer masse, samtidig som de synes det er gøy, sier Siv Elin Dammen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo. 

Den offisielle åpningen av Nasjonal Gründercamp 2012 finner sted ved NTNU, Realfagsbygget på Gløshaugen.

Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har siden 2008 vært en av Ungt Entreprenørskaps hovedsamarbeidspartnere. Målsettingen er å bidra til at ungdom får økt kunnskap om energirelaterte spørsmål. 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap i skolen og samarbeid mellom skole og næringsliv. 150.000 elever deltar årlig i ulike programmer og aktiviteter i UEs regi – fra grunnskolen til masternivå. Organisasjonen har samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Over 10.000 personer fra arbeids- og næringsliv engasjerer seg hvert år som mentorer og veiledere i UEs programmer.

For mer informasjon, kontakt: 

Anne M. Abelgaard

Enovas barne- og ungdomssatsing

Mobil: +47 474 52 292 

Epost: anne.marie.abelgaard@enova.no 

Wenche Wærner

Pressekontakt i Ungt Entreprenørskap

Mobil: +47 934 37 800

Epost: wenche@ue.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker