Kjempeskruer skal gjøre tidevann elektrisk

Med 57 millioner i støtte fra Enova skal Flumill gjøre havstrømmer fra tidevann om til elektrisk energi. 

Enova tildeler 57,3 millioner kroner i støtte til et prosjekt med Flumills nyskapende teknologi i førersetet. Store skruer skal fange opp energi fra havstrømninger av tidevann.

- Dette er et prosjekt som kan gi store muligheter fremover, både nasjonalt og internasjonalt. Det kan bli et av de viktigste prosjektene for utvikling av tidevannskraft internasjonalt, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Internasjonalt avgjørende

Det er selskapet Flumill AS i Arendal som skal bygge et hypermoderne energianlegg i Rystraumen utenfor Tromsø. Her skal det produseres energi ved at to kjempeskruer roterer i havstrømmer fra tidevann.

Flumill har utviklet sitt eget patenterte konsept for tidevannskraft.  Kraftverket er testet ut i Storbritannia i mindre skala. Nå skal tidevannsmøllen testes i full skala under reelle driftsforhold.

- Innovasjonsgraden her er svært høy, det benyttes en helt ny type teknologi. I tillegg finnes det få tidevannskraftverk på verdensbasis. Lykkes man her, tar man et stort skritt for å kunne bygge ut fremtidige tidevannsparker både i Norge og internasjonalt, sier Nakstad.

Enorme skruer under vann

De fleste foreslåtte tidevannssystemer bygger på et propellsystem lik prinsippet som vindmøller på land bygger på. Prosjektet som Enova støtter, er basert på to enorme skruer som roterer ved hjelp av havstrømmer fra tidevannet. Skruene har en diameter på 8 meter og en lengde på 32 meter.

- Vi ser med stor glede på at et slikt prosjekt gjennomføres i Norge. Dette er en teknologi som utnytter ressursene i naturen på en helt ny måte, og prosjektet gir oss nyttig erfaring og kan bli en viktig arena for videre utvikling av tidevannskraft både i Norge og internasjonalt. Flere norske og utenlandske aktører er delaktige i prosjektet. Flumill er et lite selskap med store og solide eiere i som til nå har hatt fokus på utvikling av teknologien.

- Målet med prosjektet er å få demonstrert teknologien for senere å bygge flere tidevannskraftverk internasjonalt og i Norge. Vi håper dette er starten på en større internasjonal industriutvikling, sier administrerende direktør Anders Holm i Flumill.

Trondheim 30.oktober 2012

Kontaktpersoner:

Enova:

Direktør Energiproduksjon Øyvind Leistad, tel. +47 995 18 008,

E-post, oyvind.leistad@enova.no

Kommunikasjonsdirektør (konst.) Evy Aspheim, tel. +47 406 09 502

E-post, evy.aspheim@enova.no

Flumill:

Administrerende direktør Anders Holm, tel. +47 906 05 072,

E-post: aho@flumill.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia