Kronprinsessen og 5 000 barn samlet om energi og klima

Mer enn 5 000 elever fra skoler i Hedmark deltok i dag på en annerledes skoledag med fokus på energi og klima på Domkirkeodden på Hamar.  H.K. H. Kronprinsesse Mette-Marit delte ut klimapris og noen av Norges mest populære artister opptrådte.

Selv om energi og klima sto i fokus i dag var det Kronprinsessebesøket som var dagens store høydepunkt for elevene fra 61 skoler i Hamar, Gjøvik, Stange, Løten, Elverum, Lillehammer og Eidsvoll, som i dag var samlet på Domkirkeodden til Regnmakernes Vennergidag.

Her fikk barna prøve seg på ulike aktiviteter de kjenner igjen fra Energikampen på NRK, som taljedraging og oppskyting av vannraketter, og oppleve ulike former for energi. Knut Jørgen Røed Ødegaard fortalte entusiastisk om solenergi, barna hadde laget en egen klimaplakatutstilling, og Hedmarks raskeste musefellebil ble kåret.

Dagen ble avsluttet med et stjernespekket show hvor Bjørn Johan Muri, Venke Knutson, Robin og Bugge og den populære vinneren av Melodi Grand Prix Jr., Ulrik Munther opptrådte. Konserten var en belønning til elevene fordi de har vært så flinke til å jobbe med energi og klimaoppgaver i forkant av arrangementet. Det ble gjort TV-opptak som skal sendes på NRK Super.

H.K.H. Kronprinsesse Mette- Marit delte ut prisen for Årets Regnmakerskole, som i år gikk til Evje skole i Bærum. Hvert år konkurrerer skoler som har jobbet mye med energi- og klimatema om å få den gjeve tittelen.
- Jeg er imponert over både Enovas, Regnmakernes og skolenes arbeid, sa H.K.H. Kronprinsesse Mette- Marit da hun gjestet Hamar i dag.

Regnmakerne er Enovas klimasatsning for barn og unge. Regnmakerne har som mål å gi kunnskap, skape nysgjerrighet og engasjement rundt energi og klima, på barnas egne premisser.

- For oss som jobber med fremtidsrettede energiløsninger er det fantastisk å oppleve at barna, fremtidens brukere av energi, synes det er så gøy med lek og læring innenfor energi og klimatema, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Foto: Enova/Flemming Støldal

 

www.regnmakerne.no

www.enova.no

 

Kontaktperson:

Bård Bjerkaker, Kommunikasjonsdirektør Enova, mob: 900 67 007

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia