Mange deltakere ventet til Enovas Byggkonferanse 2009

Nesten 300 deltakere er ventet til Enovas Byggkonferanse, som arrangeres på Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim 11. og 12. februar.

Konferanseprogrammet har fokus på muligheter og barrierer i en næring som forandres hurtig og som er høyaktuell i forbindelse med både klimaarbeid og finanskrise.

Det gjennomføres to parallelle sesjoner der temaene er passivhus og anvendelse av ny teknologi. Andre viktige tema er finanskrisen og endringstendenser for Bygg og anleggsnæringen, lavenergiprogrammet, kompetansekartlegging, energimerkeordningen og utfasing av glødepærer i Norge.

Enova presenterer spennende eksempler på nye prosjekter og bygg under rehabilitering, der energiløsningene er et konkurransefortrinn.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil besøke konferansen og holde foredrag på formiddagen torsdag 12. februar.

Målgruppen for konferansen er ledelse, prosjektledere, organisatorer og tilbydere som planlegger, bygger og forvalter offentlige og private næringseiendommer. Som vanlig legger Enova stor vekt på at arrangementet har stor faglig tyngde, men dette er også en møteplass for alle som er opptatt av energibruk.


For fullstendig program, se http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=2420