Nordea Liv bygger energieffektivt i Bergen

Nordea Livs nye kontorbygg på Kokstad i Bergen skal bygges etter såkalt passivhusstandard. Passivhusstandard innebærer bygg med betydelig lavere energibruk enn det som har vært vanlig. Gjennom passive tiltak, som ekstremt god varmeisolasjon og vindtetting kombinert med balansert ventilasjon og varmegjenvinning, reduserer man energibehovet drastisk. Økonomisk støtte fra Enova på 3.2 millioner kroner gjør prosjektet mulig. 

- Bygg som er miljøriktige er også forretningsmessig riktige, slår eiendomssjef Helge Rekve i Nordea Liv fast. I følge Rekve har Nordea Liv gode erfaringer med et lavenergibygg som ble oppført i Bergen for to år siden. Fra da har teknologien kommet et betydelig stykke videre og i framtiden vil Nordea bare satse på ambisiøse prosjekter ved nybygg med passivhusstandard og Energimerke A. - Det er marginalt dyrere å bygge A-bygg og merkostnadene ligger på bare sju til åtte prosent. Uansett får vi en netto besparelse på grunn av ekstremt lavt energibruk. Det gjør oss konkurransedyktige i utleiemarkedet, sier Rekve. - I passivhusprosjektet på Kokstad forener vi god arkitektur med miljø- og energieffektive bygningsmessige og tekniske løsninger, poengterer Rekve og understreker at Nordea Liv ønsker å være et forbilde innen energi og miljø. Støtten fra Enova var utløsende for valget av passivhusstandard for det nye næringsbygget.

- Enova er svært glad for at en så viktig aktør i eiendomsmarkedet går foran med de gode eksemplene. Passivhusprosjektet på Kokstad i Bergen øker kompetansen og sprer kunnskap om energieffektive bygg, og vi i Enova ser store muligheter for ringvirkninger av prosjektet, sier Ole Aksel Sivertsen, rådgiver for Næringsbygg i Enova.
 

FAKTA
Nordea Liv er tredje største aktør i det private pensjonsmarkedet i Norge. Selskapet har eiendommer med samlet verdi på vel 7 milliarder kroner.
Passivhusprosjekt: Nytt kontorbygg med passivhusstandard på Kokstad i Bergen. Bygget er et forbildeprosjekt støttet av Enova.
Størrelse: ca 15 000 kvm med rundt 400 arbeidsplasser
Samlet energimål: 1,3 GWh årlig
Planlagt byggestart: Vinter 2011
Prosjektert innflytting: Våren 2012
Enova støtte: 3,2 millioner kroner
Arkitekt: Kristin Jarmund, MNAL. Fikk Statens Byggeskikkpris 2010.

Kontaktpersoner 

Nordea Liv
Eiendomssjef Helge Rekve
Mobil: 982 80 225
E-post: helge.rekve@nordea.com

Enova SF
Rådgiver, Næringsbygg Ole Aksel Sivertsen
Mobil: 976 76 124
E-post: ole.aksel.sivertsen@enova.no

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Multimedia

Multimedia