Nordmenn vil etterisolere boligen

24 prosent av norske boligeiere sier de vil etterisolere boligen innen seks måneder for å redusere strømregningen. Enova starter nå en informasjonskampanje, der man blant annet kan vinne snekkerarbeid for 100.000 kroner, for å motivere nordmenn til å etterisolere og skifte vinduer i boligen.

Den store interessen for å energieffektivisere egen bolig kommer frem i TNS Gallups Klimabarometer, som gjennomføres to ganger per år. Totalt er 1160 personer intervjuet. Totalt svarer 26 prosent av de spurte at de vil gjennomføre tiltak for å redusere energibruken innen seks måneder.

- Funnene er svært positive og vi i Enova er glade for disse resultatene. Det viser at vi har nådd frem med budskap og inspirasjon til norske boligeiere og at energieffektivisering er noe som står høyt på agendaen til nordmenn. Det er et betydelig potensial for å kutte energibruken i norske boliger, og vi intensiverer nå arbeidet for å få ut denne informasjonen, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Lanserer informasjonskampanje 

 Enova har de siste årene drevet omfattende kampanjearbeid for å stimulere norske boligeiere til å rehabilitere boligene og dermed også redusere strømforbruket. Nå setter Enova i gang en ny landsomfattende kampanje. Formålet med kampanjen er å gjøre Enova Anbefaler-merket mer kjent og motivere flere nordmenn til å etterisolere boligene og skifte til 3-lags lavenergivinduer.

- Vinduene står for en stor andel av varmetapet i boligen og det er mye å spare på å skifte ut de gamle vinduene, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

 I den landsomfattende Enova-kampanjen blir norske forbrukere invitert til aktiv deltakelse.

- Vi vil at forbrukerne skal ta i bruk våre nettsider på www.enova.no. De 500 første som registrerer seg i forbindelse med kampanjen, vil bli kontaktet av våre energirådgivere og personlig motta råd om energibruk og strømsparing. Blant alle som svarer riktig på noen enkle spørsmål, vil vi også trekke ut en vinner som vil få utført snekkerarbeid på sin bolig til en verdi av 100.000 kroner, knyttet til tiltakene etterisolering og skifte til 3-lags lavenergivinduer, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

 Strømkutt for milliarder

 Norske husholdninger har et årlig sparepotensial på 3,7 TWh ved å redusere luftlekkasjer i boligene. Det viser en rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk for Enova. Med en strømpris på én kroner pr kWh, gir dette alene et estimert sparepotensial på 3,7 milliarder kroner i strømutgifter hvert år.

 I løpet av 1970- og 1980-tallet ble det bygget om lag 400.000 småboliger her i landet, eneboliger, rekkehus, to- eller firemannsboliger. Beregninger foretatt av Enova viser at om de gamle vinduene ble skiftet ut, ville varmetapet fra disse boligene ha blitt redusert med opptil 1 TWh per år.

- Hvis man regner én krone per kilowattime, tilsvarer varmetapet en årlig energisløsing lik en milliard kroner, sier Roar Hugnes i Enova.

 Hver tredje har varmepumpe

 I TNS Gallups Klimabarometer går det frem at 14 prosent av alle som bor i leilighet, i løpet av de to siste årene har skiftet ut vinduene.

- Det er overraskende at én av seks som bor i leilighet har skiftet vinduer; dette understreker at nordmenn er opptatt av energisparing, sier Roar Hugnes.

I undersøkelsen kommer det frem at hver tredje eneboligeier har installert varmepumpe i løpet av de to siste årene. Men bare én av fem har hørt om passivhus, som er foreslått som ny byggestandard for boliger i 2020.

 Les mer om Enova Anbefaler på: www.enovaanbefaler.no

 

Seniorrådgiver Roar Hugnes, telefon 930 83 442

Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten Johnsen, telefon 916 85 896

 

 

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass