Nye Deichmanske bibliotek skal bli klimavinner

Millionstøtte fra Enova, spesialutviklet fasade og siste nytt innen byggeteknikk og teknologi. Slik skal nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika bli grønnest i klassen - både på energisparing og minimale klimagassutslipp.

Nye Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo blir en energi-ener. Enova støtter prosjektet med 17,9 millioner kroner.

- Dette er et godt eksempel på hvordan man kan benytte nye teknologiløsninger for å få best mulig energisparing i fremtidens bygg. Løsninger som denne ønsker vi å se flere av, sier direktør for energibruk, Audhild Kvam i Enova. 

Innovative løsninger

Byggingen kan starte ultimo 2013, og er planlagt ferdig i 2016. Det nye hovedbiblioteket skal få en spesialbygget fasade som blant annet skal sørge for optimal utnyttelse av dagslys og minimalt varmetap.

- Fasaden bidrar til at Deichmanske forener lavt energibruk med særlig god dagslystilgang, forteller Kvam.

I tillegg til den den egenutviklede fasade, skal bygget ta i bruk teknologien Thermo Active Building System (TABS) som er ny i Norge. Tabs er betongkjerneaktivering ved hjelp av innstøpte kjølerør.

Spennende arkitektur

I prosjektet settes kjente komponenter i en ny sammenheng for å gi arkitekter et bredere spillerom ved design av passivhus.  Samtidig svarer det på ambisjonene om å være et foregangsprosjekt for energi og miljø.

-Med dette prosjektet ser vi nok en gang at spennende arkitektur også kan være god miljøarkitektur, sier Kvam.

- Vi er stolte over å ha prosjektert et solid og bærekraftig bygg, som svarer fullt ut på Oslo bystyres miljøambisjoner. Støtten fra Enova er viktig for prosjektet, både økonomisk og omdømmemessig, sier direktør for Kulturbyggene i Bjørvika, Gunnar A. Leganger.

For mer informasjon, kontakt:

Direktør for energibruk, Enova, Audhild Kvam, tel. 951 37 086.

E-post: audhild.kvam@enova.no

Kommunikasjonsdirektør(konst.) Enova, Evy Aspheim, tel. 406 09 502

E-post: evy.aspheim@enova.no

Kommunikasjonsrådgiver, Kulturbyggene i Bjørvika, Haakon Berg Jensen, tel. 974 08 707

E-post: haakonberg.jensen@kib.oslo.kommune.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia