Ønsker økt satsing på det grønne gullet

24. januar går Enovakonferansen Det grønne gullet i gang i Trondheim. Med kjente internasjonale og nasjonale navn på plakaten, ønsker Enova å belyse lønnsomheten som finnes i satsing på energieffektivisering og fornybar energi. 

Konferansen ble tidlig fulltegnet med hele 550 deltakere. 24.–25. januar vil investorer, teknologiutviklere, innovatører og nasjonale beslutningstagere møtes i Trondheim for å diskutere fornybar energi og energieffektivisering.

Mulighetenes marked

– Verdens energibehov representerer mulighetenes marked for innovatører og investorer. Vi skal vise løsningene og mulighetene, og ledende aktører vil fortelle hvordan de utnytter grønne satsninger som en konkurransefordel, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Inspirasjon for fremtiden

På konferansen skal 45 nasjonale og internasjonale foredragsholdere inspirere til nye og fremtidsrettede energiløsninger som finnes i ny teknologi, atferdsendring og markedsendring.

Konferansen åpnes av Olje-og energiminister Ola Borten Moe. Direktører for store konsern som Siemens og Elkem vil fortelle om sine grønne satsinger, og representanter for internasjonale investeringsfond vil fortelle hvilken retning investeringene går i fremtiden. Konferansen får besøk av amerikanske Andrè T. Heinz som er grunnlegger og investeringsdirektør for Sustainable Technology Capital.

Pressen er velkommen og har fri deltakelse.

Mer informasjon her: http://enovakonferansen.enova.no/

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energiløsninger. Vi vil inspirere til å gjøre det enklere å velge fremtidsrettede energiløsninger for både private og profesjonelle aktører.

For mer informasjon, kontakt:

Senior kommunikasjonsrådgiver i Enova, Evy Aspheim: evy.aspheim@enova.no, tel. 406 09 502

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass