Ønsker økt satsing på det grønne gullet

24. og 25. januar arrangeres Enovakonferansen ”Det grønne gullet” i Trondheim. Hele 550 deltakere har meldt seg på, og arrangementet var fullbooket allerede tre uker før konferansestart. 

Pressen er velkommen til:

Fri deltakelse i konferanseprogram. 

Pressemøte tirsdag 24. januar, kl. 11.00 på Rica Nidelven Hotell, Trondheim.

På grunn av fulltegnet konferanse ønskes tilbakemelding fra deltakende presse 

innen mandag 23. januar klokka 12.00

Påmelding skjer til: 

Senior kommunikasjonsrådgiver i Enova, Arne Morten L. Johnsen på epost arne.johnsen@enova.no eller mobil 916 85 896. 

Konferanseprogram og øvrig informasjon finnes på http://enovakonferansen.enova.no/ 

Om konferansen

Med kjente internasjonale og nasjonale navn på plakaten, ønsker Enova å belyse lønnsomheten som finnes i satsing på energieffektivisering og fornybar energi. Investorer, teknologiutviklere, innovatører og nasjonale beslutningstagere skal diskutere fornybar energi og energieffektivisering. 

På konferansen skal 45 foredragsholdere inspirere til nye og fremtidsrettede energiløsninger som finnes i ny teknologi, atferdsendring og markedsendring.

Konferansen åpnes av Olje-og energiminister Ola Borten Moe. Direktører for store konsern som Siemens og Elkem vil fortelle om sine grønne satsinger, og representanter for internasjonale investeringsfond vil fortelle hvilken retning investeringene går i fremtiden. Konferansen får blant andre besøk av amerikanske Andrè T. Heinz som er grunnlegger og investeringsdirektør for Sustainable Technology Capital.

– Verdens energibehov representerer mulighetenes marked for innovatører og investorer. Vi skal vise løsningene og mulighetene, og ledende aktører vil fortelle hvordan de utnytter grønne satsninger som en konkurransefordel, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energiløsninger. Vi vil inspirere til å gjøre det enklere å velge fremtidsrettede energiløsninger for både private og profesjonelle aktører.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker