Presseinvitasjon: PassivhusNorden 21.-23.okt.

Fra søndag 21.oktober til tirsdag 23. oktober arrangeres PassivhusNorden i Trondheim på Clarion Hotell & Congress, Brattøra.  Hovedtemaet for konferansen er «Fra lavenergibygg til plussenergibebyggelse». Det vil bli presentert godt dokumenterte prosjekter, og ambisiøse rehabiliteringer vil vies ekstra oppmerksomhet. Passivhuskomponenter i det nordiske markedet vil bli vist frem og konferansen har satt av plass til en større utstilling.

Sentrale tema for øvrig er bygningsfysikk, inneklima og komfort, brukerfokus, metoder for planlegging, beregninger og simulering samt energiforsyning i passivhus og større utviklingsprosjekt. Utviklingen fremover går mot plussenergibebyggelse, og det er naturlig å se igangsatte og planlagte prosjekter opp mot den forskning og utvikling som skjer på nullutslippsbebyggelse og bærekraftsvurderinger knyttet til implementering av passivhus. Hele 56 papers vil bli presentert under de parallelle sesjonene under konferansen som tar for seg disse temaene.

Det er nå rundt 350 påmeldte til konferansen, bestående av både offentlige og private aktører fra hele Norden.  Programmet starter søndag med befaring til 6 passivhusprosjekter i Trondheim. Du finner programmet her.

Det er satt av 6 presseplasser under arrangementet, som inkluderer tilgang til konferansen, lunsj og befaring.  

Vennligst gi en tilbakemelding til Evy Aspheim om deltagelse på evy.aspheim@enova.no


Dato: Søndag 21. – tirsdag 23. oktober

StedTrondheim, Clarion Hotel & Congress

Søndag 21. oktober

14.00 – 19.00 – Befaring til 6 passivhusprosjekter. 

Mandag 22. oktober

10.00 – 17.00 – Innledende foredrag bl.a fra statssekretær Dag-Henrik Sandbakken og parlamentsmedlem i EU-kommisjonen Fiona Hall – parallelle sesjoner.

Tirsdag 23. oktober

09.00 – 16.00 – Paralelle sesjoner, og avslutning med «Sveriges vei mot nesten nullenergibygg. 

http://www.passivhusnorden.no/

Tags:

Multimedia

Multimedia