Pressepakke Enova anbefaler

Vedlagt er tre pressemeldinger fra Enova som redaksjonen står fritt til å benytte.

Til saken om etterisolering kan redaksjonen laste den bilder som steg for steg viser hvordan du kan etterisolere på loftet. Bildene finner du på følgende måte: Gå til www.enovaanbefaler.no Gå til Presse. Bildelinken ligger i venstre kolonne. Disse bildene kan fritt benyttes av redaksjonen. Bildebyline: Tom Hansen.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass