Rekordmange energi- og klimatiltak

Aldri har flere prosjekt fått støtte fra Enova enn i fjor. Det viser selskapets resultatrapport som ble overlevert olje- og energiminister Tord Lien fredag.

-Antallet søknader er faktisk doblet fra 2012. Vi ser en spesiell positiv utvikling i eiendomsbransjen. Vi investerte 730 millioner i yrkesbyggsektoren i 2013, og det er også den sektoren som bidrar sterkest til energiresultatet vårt, sa administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, under overrekkelsen på statsrådens kontor.

2 milliarder

Enova investerte i 2013 i alt 2 milliarder fordelt på 1350 prosjekter. Prosjektene skal gi et årlig energiresultat på 1,4 TWh, introdusere ny teknologi i markedet og redusere utslippene av klimagasser. Det nye oppdraget innenfor energi- og klimateknologi resulterte i stor interesse, og sju slike prosjekter fikk støtte i 2013.

Nakstad gleder seg over den høye aktiviteten og de gode prosjektene. Han er også opptatt av de langsiktige endringene Enova bidrar til.

-Skal vi lykkes med oppdraget vårt må vi skape varige endringer i etterspørsel og tilbud etter fornybare energiløsninger. Et godt eksempel er vår støtte til passivhus. Før vi lanserte investeringsstøtten ble det nesten ikke bygd slike hus. I 2013 var 10 prosent av alle nyoppførte yrkesbygg passivhus. Denne endringen viser at energieffektive bygg nå vinner fram i markedet, sier Enova-sjefen.

Utfordringer

Mens Enova er fornøyd med resultatet både innen yrkesbygg og fornybar varme, skulle de gjerne sett flere store prosjekter i industrien.

-Markedene for norsk industri har dels vært krevende og urolige. Det investeres relativt lite i fastlandsindustrien, og det gjenspeiler seg i våre resultater. Et positivt trekk er et rekordhøyt antall mindre prosjekter fra flere bedrifter enn tidligere, utdyper Nakstad.

For å nå målet om 6 ¼ TWh i perioden 2012-2015 jobber Enova for å øke aktiviteten i markedet.

Samtidig var det unormalt mange kansellerte prosjekter i fjor. Fall i kraftprisen og uroen i industrimarkedene kan ha bidratt til dette. Det største kansellerte prosjektet i 2013 kom etter at fabrikken til Sødra Cell Tofte AS ble avviklet.

Optimistisk

Nils Kristian Nakstad er optimistisk og har tro på mange gode prosjekter framover.

–Vi ser at flere og flere er opptatt av grønn konkurransekraft eller det grønne gullet som vi liker å kalle det. Samtidig ser vi at det er krevende å dra ny teknologi ut i markedet og at lave kraftpriser gjør energieffektivisering mindre lønnsomt i det korte bildet. Det er bred enighet om at disse tiltakene er svært viktige for å sikre forsyningssikkerheten og redusere klimagassutslippene. Her har Enova en viktig jobb å gjøre, avslutter Nakstad.

Det er olje- og energiminister Tord Lien enig i.

- Denne delen av virkemiddelapparatet har vist seg å fungere. Myndighetene vil følge opp, og vi ser også at de som er nært markedet gjør jobben sin godt, sier Lien.

Enova SF

Trondheim 28. februar 2014


Kontaktpersoner Enova:

Geir Nysetvold, Direktør for strategi og kommunikasjon,  geir.nysetvold@enova.no, tlf.90 59 65 20,

Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef, eiliv.flakne@enova.no, tlf. 95 06 65 65

Evy Aspheim, Senior kommunikasjonsrådgiver, evy.aspheim@enova.no, tlf. 40 60 95 02

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia