Rekordtildeling setter fart i fjernvarmeutbyggingen

Enova tildelte 21. august totalt 155 millioner kroner i støtte til åtte fjernvarme-utbygginger. Fjernvarme er nå etablert eller under utbygging i de fleste store byer i Norge. På sju måneder har Enova tildelt 476 millioner kroner til varmebransjen, noe som utløser investeringer på over 2,1 milliarder kroner.

Prosjektene som Enova har støttet så langt i år vil gi mer enn 702 GWh fornybar energi per år. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet til mer enn 54.000 norske husstander. - Vi er godt fornøyd med resultatet vi har oppnådd innenfor varmeområdet så langt i år, noe som har bidratt til en betydelig dreining mot bruk av ny fornybar energi, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova SF. I siste tildelingsrunde gis det støtte til oppstart av fjernvarmeanlegg i Sandefjord og på Skedsmokorset. I tillegg gis det støtte til videreutbygging i områdene Drammen, Jessheim, Tromsø, Fornebu, Kristiansand og Tafjord. I sum vil de åtte prosjektene gi mer enn 247 GWh fornybar energi per år. De planlagte fjernvarme- og kjøleanleggene skal hente energi fra flis, biogass, bioolje, sjø (varmepumpe) og spillvarme. - Vi har som mål å bidra til fjernvarmeutbygging i de 20 største byene i Norge, og med denne tildelingen er 19 av disse byene på plass. Fjernvarme muliggjør utnyttelse av fornybare energikilder som ellers ikke ville blitt utnyttet. Infrastruktur er viktig for mulighetene både private og offentlige aktører har til å velge fornybare energikilder. Dette er også noe stadig flere potensielle kunder har merket seg, og vi forventer en økning i utvidelser i eksisterende fjernvarmenett, sier Nakstad. De åtte prosjektene som har fått støtte er: Tiltakshaver/ Område/ Støtte (mill)/ Fornybar energi (GWh) Fortum Fjernvarme AS/ Fornebu/ 15,8 mill/ 31,7 GHw Hafslund Fjernvarme/ Jessheim/ 14,0 mill/ 29,0 GHw Tafjord Kraft Varme/ Tafjord/ 4,5 mill/ 8,1 GHw Troms Kraft Varme/ Tromsøya/ 39,5 mill/ 68,0 GHw Agder Energi Varme / Kristiansand/ 15,0 mill/ 25,1 GHw Drammen Fjernvarme /Drammen/ 18,0 mill/ 28,4 GHw Bio Varme AS/ Sandefjord/ 18,4 mill/ 20,3 GHw Akershus Energi Varme/ Skedsmokorset/ 29,6 mill/ 36,1 GHw SUM 154,8 mill/ 247,3 GHw Trondheim 25. august 2009