Samarbeider for grønne og bærekraftige bygg

Enova signerer i dag en samarbeidsavtale med Norwegian Green Building Council. Samarbeidet skal bidra til mer effektiv og fornybar energibruk i bygg- og eiendomssektoren. 

Både Norwegian Green Building Council (NGBC) og Enova jobber for framtidsrettede løsninger som forbedrer energi- og miljøytelsen i norske bygninger.  Nå skal samarbeid bidra til at vi når våre felles mål i forhold til det store potensialet i norske bygg.

Økt slagkraft
- Vi har felles interesse i utveksling av energi- og klimakunnskap og ikke minst hvordan markedet fungerer i forhold til nødvendige endringer. Konkret samarbeid kan gi økt slagkraft, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

NGBC samler hele verdikjeden i bygg- og eiendomsmarkedet med formål om økt energi- og miljøytelse i bygg. Kunnskapsbasen BREEAM–NOR blir et viktig område for utvikling og samarbeid. BREEAM-NOR har siden lansering i fjor etablert seg som et merkesystem for differensiering av kvalitet for grønne og bærekraftige bygg.

- Vi ser på BREEAM-NOR som et positivt virkemiddel som sikrer en helhetlig miljøklassifisering av bygninger. At denne ordningen til overmål er drevet fram av markedet selv – det lover godt, sier Nakstad.

Energieffektive og fornybare løsninger i framtidens bygg
Samarbeidet skal styrke måloppnåelsen hos begge parter. Enova og NGBC vil samarbeide om å øke norsk byggenærings forståelse for de muligheter som finnes når det gjelder  energieffektivitet og fornybare løsninger.

-BREEAM-NOR bygger videre på etablerte standarder, noe som sikrer et fortsatt tydelig fokus på energieffektivitet og fornybare løsninger som et av de viktigste områdene for å oppnå bærekraftige  bygg, sier Nakstad

-I tillegg vil det være aktuelt å samarbeide om å hente ut energipotensialet som ligger i eksisterende bygningsmasse, samt å legge til rette for energikrav på passivhusnivå, sier styreleder Rolf Thorsen i NGBC.

Samarbeidet har som mål at det norske bygg- og eiendomsmarkedet gjennom miljøvennlige løsninger bidrar til et mer energieffektivt og fornybart Norge.


For mer informasjon, kontakt:

Områdeleder Næringsbygg i Enova, Christian Hemmingsen.
Telefon: + 47 908 26 989.
E-post: christian.hemmingsen@enova.no

Daglig leder i NGBC, Sverre Tiltnes.
Telefon: +47 907 58 867
E-post: sverre.tiltnes@ngbc.no

Tags:

Multimedia

Multimedia