Samarbeider for grønne og bærekraftige bygg

Enova signerer i dag en samarbeidsavtale med Norwegian Green Building Council. Samarbeidet skal bidra til mer effektiv og fornybar energibruk i bygg- og eiendomssektoren. 

Både Norwegian Green Building Council (NGBC) og Enova jobber for framtidsrettede løsninger som forbedrer energi- og miljøytelsen i norske bygninger.  Nå skal samarbeid bidra til at vi når våre felles mål i forhold til det store potensialet i norske bygg.

Økt slagkraft
- Vi har felles interesse i utveksling av energi- og klimakunnskap og ikke minst hvordan markedet fungerer i forhold til nødvendige endringer. Konkret samarbeid kan gi økt slagkraft, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

NGBC samler hele verdikjeden i bygg- og eiendomsmarkedet med formål om økt energi- og miljøytelse i bygg. Kunnskapsbasen BREEAM–NOR blir et viktig område for utvikling og samarbeid. BREEAM-NOR har siden lansering i fjor etablert seg som et merkesystem for differensiering av kvalitet for grønne og bærekraftige bygg.

- Vi ser på BREEAM-NOR som et positivt virkemiddel som sikrer en helhetlig miljøklassifisering av bygninger. At denne ordningen til overmål er drevet fram av markedet selv – det lover godt, sier Nakstad.

Energieffektive og fornybare løsninger i framtidens bygg
Samarbeidet skal styrke måloppnåelsen hos begge parter. Enova og NGBC vil samarbeide om å øke norsk byggenærings forståelse for de muligheter som finnes når det gjelder  energieffektivitet og fornybare løsninger.

-BREEAM-NOR bygger videre på etablerte standarder, noe som sikrer et fortsatt tydelig fokus på energieffektivitet og fornybare løsninger som et av de viktigste områdene for å oppnå bærekraftige  bygg, sier Nakstad

-I tillegg vil det være aktuelt å samarbeide om å hente ut energipotensialet som ligger i eksisterende bygningsmasse, samt å legge til rette for energikrav på passivhusnivå, sier styreleder Rolf Thorsen i NGBC.

Samarbeidet har som mål at det norske bygg- og eiendomsmarkedet gjennom miljøvennlige løsninger bidrar til et mer energieffektivt og fornybart Norge.


For mer informasjon, kontakt:

Områdeleder Næringsbygg i Enova, Christian Hemmingsen.
Telefon: + 47 908 26 989.
E-post: christian.hemmingsen@enova.no

Daglig leder i NGBC, Sverre Tiltnes.
Telefon: +47 907 58 867
E-post: sverre.tiltnes@ngbc.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia