Skal binde CO2 i soda-aske

Soda-aske-produsenten Enpro skal fange CO2fra gasskraftverket på Kollsnes i Hordaland. Om piloten er vellykket kan den bidra til betydelige reduksjoner av klimagassutslipp internasjonalt.

-Med investeringsstøtten fra Enova på plass kan vi endelig sette i gang prosjektet. Gjennom vår nye teknologi skal vi bidra til at soda-aske-produsentene kan ta del i den globale dugnaden med å kutte klimagassutslippene, sier administrerende direktør i Enpro, Christian Theiste.

Store kutt

CO2 er en nødvendig bestanddel i det kjemiske produktet som blant annet brukes i glass, såpe og vaskemiddel, papir og i flere andre industrier. I tradisjonell soda-aske-produksjon får man tak i CO2 ved å brenne kalk. Enpro har imidlertid utviklet ny teknologi som gjør det mulig å utnytte eksosen fra gasskraftverket til BKK på Kollsnes til dette prosjektet. Nylig vedtok Enova å støtte en pilot med 40 millioner kroner. Dermed går Enpro i gang med det banebrytende prosjektet, som om det lykkes vil binde opptil 95 prosent av CO2-en i gasskraftverket som slipper ut over 24.000 tonn årlig.

Med en soda-askeproduksjon på 55 millioner tonn årlig internasjonalt, er de potensielle utslippskuttene store, selv om bare en liten andel av verdens soda-askeprodusenter skulle ta i bruk den nye teknologien.

-Soda-askeproduksjon er dessverre normalt forbundet med store klimagassutslipp og betydelig energiforbruk. Men vår nye teknologi gjør det mulig å redusere utslippene fra pilotproduksjonen med over 60 prosent og energiforbruket med 6,8 GWh. Det tilsvarer 13 prosent lavere energiforbruk enn dagens produksjonsprosess. Ved større anlegg og oppskalering av teknologien, ser vi at vi kan nærme oss en energieffektivisering på over 30 prosent, sier en begeistret Theiste, som berømmer samarbeidet med BKK.

I tillegg fanges 6500 tonn fra eksosen fra gasskraftverket. I sum gir dette en samlet reduksjon på vel 20 000 tonn CO2.

Stor interesse

Ifølge Enova har teknologien stor overføringsverdi også til industri med lignende utslipp.

- Det nye med denne teknologien er at Enpro klarer å hente CO2 ut fra uren eksos, hvor CO2-konsentrasjonen er så lav som 4 prosent. Med små tilpasninger kan teknologien også brukes til å produsere sodaaske hvor det er tilgang på eksos med samme lave CO2-konsentrasjon, forklarer administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova-sjefen tror at prosjektet vil bli fulgt tett både nasjonalt og internasjonalt.

- CO2-håndtering blir sett på som en av de viktigste løsningene på klimautfordringene. Vi har investert i  flere interessante klimateknologi-prosjekter etter at vi fikk denne rollen gjennom klimaforliket, men dette er utvilsomt et av de aller mest spennende, sier Nakstad.

Theiste kan bekrefte at prosjektet allerede har vakt interesse i blant annet Kina, India og Gulfen. I mai settes spaden i jorda.


For mer informasjon, kontakt:

Eilif Flakne, kommunikasjonssjef i Enova.  Telefon: 950 66 565

Christian Theiste administrerende direktør i Enpro, Telefon: 982 15 541

Tags:

Multimedia

Multimedia