Slik skal Enova fortsette energieffektiviseringen

Et nytt tilbud til nybyggmarkedet skal bidra til at det i framtiden bygges enda mer miljøvennlig enn i dag. Samtidig varsler Enova en enda sterkere satsing på oppgradering av eksisterende bygg.

-Enova skal bidra til at utviklingen går videre i dette markedet. Derfor retter vårt nye program seg mot de som vil være helt fremst i denne utviklingen, og som kan dra resten av bransjen med seg.Vi vil støtte opp under de gode løsningene som i sum gir et godt energiresultat.

Det sa markedsdirektør Audhild Kvam i Enova da hun på Enovakonferansen onsdag lanserte Enovas nye tilbud "støtte til energieffektive nybygg".

Innovasjon

-Vi støtter opp om prosjekt som har høye krav til både bygningskropp, tekniske systemer og energiforsyning. Nye bygg som skal vise vei må ha fokus på alle faktorene som påvirker energibruken, utdyper Kvam.

Enova vil prioritere de prosjektene med høyest energiutbytte og spredningseffekt.

Det nye programmet etterfølger programmet "støtte til passivhus og lavenergibygg" som ble faset ut på tampen av 2013.

- Programmet skulle drive utviklingen fremover, og ble en stor suksess. Vi fikk i fjor så mange søknader til dette programmet at vi føler oss trygge på at det blir bygget masse passivhus også uten investeringsstøtte. Over 10 prosent av alt nybyggareal i 2013 var passivhus,og Enova gikk alene inn i prosjekter med til sammen 1 million kvadratmeter nybygg, forteller Kvam.

Gjennom det nye programmet og tilbudet "ny teknologi til fremtidens bygg",mener markedsdirektøren at Enova har et godt tilbud som vil bidra til fortsatt innovasjon i byggsektoren.

Satser på eksisterende

Under innlegget sitt på Enovakonferansen var hun imidlertid tydelig på at den store byggsatsingen til Enova fortsatt vil være rettet mot eksisterende bygg.

- Vi må bruke de store pengene der hvor potensialet er størst. Vi støtter både ambisiøse oppgraderinger og mindre tiltak som gjør byggene mer energismarte. Dette vil være en av Enovas viktigste satsinger de neste årene, lovet Kvam på konferansen.

De siste to årene har Enova brukt i snitt over 700 millioner på byggeprosjekter. De neste to årene regner de med å støtte enda flere prosjekter, og det aller meste av pengene vil gå til eksisterende bygg.

-Vi har høye mål og da må vi også stille nødvendige midler til rådighet. Like viktig er det imidlertid at tilbudene våre oppfattes som relevante for både små som store byggeiere. En viktig del av dette er at det skal være enkelt å søke støtte. Vi forenklet søknadsprosessen betraktelig i fjor, men ser nå på om vi kan gå enda lenger, forteller Kvam.

Budskapet til Enova er enkelt: Ikke rehabilitere uten å energioppgradere.

Enormt potensial

Studier fra Enova viser at det er en stor sløsing med bruken av energi i denne sektoren, og at byggeierne dermed kan hente en betydelig økonomisk gevinst ved å tenke energismart.

-Mens vi er fornøyd med utviklingen blant de som bygger nytt, er det fortsatt mye som er ugjort i den eksisterende bygningsmassen, selv om vi også her ser en positiv tendens særlig blant de store byggeierne, sier Kvam.

Hun trekker fram DNB og Entra som eksempel på aktører som går foran. Eiendomsgigantene har fått tilsagn fra Enova om til sammen 73 millioner, og er i ferd med å investere totalt over 300 millioner i energioppgraderingstiltak av mer enn 120 bygg. Det er også stadig flere byggeiere som foretar omfattende rehabiliteringer.

-Når de store peker ut kursen, vil det sammen med alle energieffektive nybyggene, føre til at alle må tenke energismart for å være konkurransedyktig. Denne utviklingen er allerede i gang, men vi vil påskynde den, sier Enova-direktøren.

Etterspørsel

Kombinert med en stadig større etterspørsel i markedet, mener Kvam at forutsetningene absolutt er til stede for at Norge kan få en mye mer energieffektiv yrkesbyggsektor. En undersøkelse TNS har gjennomført, viser at 8 av 10 ledere i privat og offentlig sektor er opptatt av at bygget de leier er energieffektivt.

-Det er viktig at disse leietakerne har disse kravene høyt oppe på listen, og viser at de mener alvor. Det er uklokt å leie umoderne lokaler når det finnes gode alternativ. Energismarte bygg er både bedre for miljøet, økonomien og ikke minst for de ansatte som får en bedre arbeidshverdag, avslutter Kvam.


For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne, tlf. 950 66 565, e-post: eiliv.flakne@enova.no

Markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam, tlf. 951 37 086, e-post: audhild.kvam@enova.no

Tags:

Multimedia

Multimedia