Tar norsk teknologi og innovasjon til Kina

Elkems kompetanse og teknologi blir høyt verdsatt av sine kinesiske eiere. Nå vil Elkems eiere, China National BlueStar,  innføre Elkems grønne løsninger i hjemmemarkedet.

Elkem er et av verdens ledende selskaper innen energieffektiv produksjon av metallprodukter- og materialer. Leder for strategi og forretningsutvikling i China National BlueStar, Olivier de Clermont Tonnerre, trekker frem Elkem som svært viktige for utviklingen av energieffektive løsninger.

- Det er viktig å drive de beste energieffektive løsningene til et stort land som Kina. Oppkjøpet av Elkem gjør at vi kan dra nytte av den sterke kompetansen de besitter, og innføre deres teknologi og innovative løsninger i kinesiske produksjonsanlegg, sa de Clermont Tonnerre fra podiet på en fullsatt Enovakonferanse.

Høye ambisjoner

Elkem er ledende leverandør av forskjellige typer silikon og karbonmateriale, og har rundt 2300 ansatte i Europa, Amerika og Asia. Selskapet har stort fokus på solenergi, forskning og utvikling av energieffektive prosesser og grønne produkter.

- Vi vil stadig forbedre oss, og har som ambisjon å være mest mulig energieffektive. Våre løsninger har redusert energiforbruket med opp til 50 prosent. Blant annet har en ny løsning for smelteovnene gitt et redusert energiforbruk på 1 million kWh, sier verksdirektør Odd Olsen i Elkem.

Elkem har de siste årene fått god støtte fra Enova for sitt fokus på energieffektive løsninger.

- Vi er helt avhengig av Enovas støtte for å kunne realisere prosjektene våre. Det som er mest spennende er at ferdigstillingen av prosjekt etter prosjekt gjør at vi stadig ser nye muligheter, sier Olsen.

Elkem offentligjorde også tirsdag at de nå gjenopptar solsilisiumproduksjonen i Kristiansand, etter en lengre stans.

Viktig marked

Bak mikrofonen på Enovakonferansen fortalte Olivier de Clermont Tonnerre at Kina ønsker store endringer på klimaområdet. I dag går 70 prosent av Kinas energibruk til industrien, som ikke er særlig effektiv.

- Kina er stort land med store klimautfordringer. Derfor er det viktig at landets selskaper fokuserer på energieffektivisering. At China National BlueStar aktivt bruker Elkems teknologi og kompetanse betyr at vårt bidrag til selskapets drift har stor merverdi internasjonalt. Å støtte klimateknologi med spredningspotensiale er en viktig oppgave for Enova, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef Enova, tlf: 950 66 565, eiliv.flakne@enova.no

Kristin Karlstad, leder avdeling for samfunnskontakt, Elkem, tlf 22 45 03 12, kristin.karlstad@elkem.com

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia