Tre nye vindkraftprosjekt får 631,5 millioner fra Enova

Enova støtter tre nye vindkraftutbygginger i Norge. Lista i Vest-Agder, Ytre Vikna i Nord-Trøndelag og Havøygavlen vindkraftverk i Finnmark får til sammen 631,5 millioner kroner. De tre prosjektene vil gi om lag 325 GWh ny fornybar energi.

- Vi ser at kostnadene ved utbygging av vindkraft har sunket siden 2008. Dette er gode nyheter for videre utvikling av vindkraft i Norge. Vi håper vår støtte kan gi bransjen et ytterligere løft slik at flere vindparker nå blir bygget ut, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Enova har mottatt søknad om støtte til utbygging fra syv vindkraftaktører. I tillegg søkte to privatpersoner om støtte til etablering av enkeltmøller. Utbyggingsprosjektene er rangert etter energiutbytte per støttekrone og de mest kostnadseffektive prosjektene er tildelt støtte. Tildelingen er basert på søkernes egne grunnlagsdata, omsøkt støttebeløp og tredjeparts vurdering (nøytral part) av produksjonstall. Mer informasjon om vindkraftprogrammet og krav til søknaden finnes på: http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1311 Utbyggingsprosjekt, etter størrelse: Prosjekt/ Søker/ Kontraktsfestet GWh/ Støttebeløp NOK/ Beliggenhet * Lista vindkraftverk/ Norsk Miljø Energi Sør AS/ 206,6 GWh/ 388 000 000 NOK/ Farsund kommune i Vest-Agder * Ytre Vikna vindkraftverk/ NTE Energi AS/ 110,1 GWh/ 228 000 000 NOK/ Vikna kommune i Nord-Trøndelag * Havøygavlen vindkraftverk/ Statoil ASA/ 8,2 GWh/ 15 500 000 NOK/ Måsøy kommune i Finnmark SUM: 324,9 GWh/ 631 500 000 NOK Om Enova Statsforetaket Enova skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enovas mål er at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Trondheim, 10. mai 2010

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass