Trondenes leir blir grønn

Nå skal Trondenes leir i Harstad fyre fornybart. Enova har gitt drøyt 2 millioner kroner i investeringsstøtte til å erstatte oljefyring med fornybar energi.

Det er Forsvarsbygg som er tildelt støtten som skal gå til å konvertere fra olje til vann til vann varmepumpe og prosjektet skal være ferdig innen neste høst. I dag produseres de samlede varmebehovet på 3 500 000 KWh per år ved å brenne olje og gjennom elektrisitet. Gjennom varmepumper vil drøyt 2 044 000 KWh leveres fra fornybare kilder. Fra før er det gjort et omfattende arbeid for redusere energiforbruket i bygningsmassen på leiren. - Vi er glade for å kunne støtte dette miljøprosjektet i Harstad. Det er et enormt potensial for å erstatte olje med fornybar varme fra varmepumper eller biobrensel. Å hente varmen direkte fra berggrunnen er noe mange flere kunne benytte seg av og dermed spart både miljøet og økonomien. Forsvarsbygg fortjener ros for en massiv innsats landet rundt for å redusere Forsvarets energiforbruk og konvertere fra fossilt til fornybar oppvarming, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass