Utrangert oljekjel gjenoppstår som symbol på fornybar framtid

Fredag 22. januar avduker olje- og energiminister Terje Riis-Johansen kunstverket ”Kokong” i Enovas lokaler i Trondheim.

Kunstner Janicke Olsen har på oppdrag for Enova, skapt om en utrangert oljekjel til et kunstverk som skal stå som et symbol på en fornybar fremtid i Norge. Kunstneren har tidligere gjort seg bemerket gjennom å omskape destruktive gjenstander til tankevekkende kunst. I dag finnes det om lag 100.000 oljekjeler i private hjem og 17.000 oljekjeler i større bygg. Enova har siden høsten 2008 kjørt en målrettet kampanje for å fase ut oljefyrene til fordel for fornybar energi. Så langt har Enova tildelt 310 millioner kroner i støtte til konvertering av oljekjeler i bygg og i industrien. Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, vil fortelle om resultatene så langt og satsingen videre. Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, vil redegjøre for Trondheims satsing på utfasing av olje til fordel for fornybar energi. Tid: Fredag 22. januar kl 11.45 Sted: Enovas lokaler, Professor Brochs gate 2, Trondheim.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass