Vant med energiløsning for framtidens skolebygg

Elever fra Kongshavn videregående skole i Oslo er vinnere av energikonkurransen Energi for framtiden.

Denne høsten har nær 3 500 elever fra videregående skoler over hele landet deltatt på lokale gründercamper hvor de har løst ulike oppdrag knyttet til energi og klima som tema. I dag gikk Oslo-elevene til topps i den nasjonale finalen i teknologibyen Trondheim.

- Dette er veldig gøy. Vi må takke læreren vår som er helt på gråten nå. Dette er et veldig bra opplegg. Det har vært helt fantastisk alt sammen, strålte Kristoffer Hamre Renaas da de mottok prisen. De fem elevene på vinnerlaget går på studieforberedende linje med realfag og entreprenørskap ved Kongshavn videregående skole.

I den avsluttende runden fikk elevene 24 timer på å komme opp med løsninger for nye Heimdal skole. Byggingen skal starte i 2017 og Enova ønsker at skolebygget skal være et nasjonalt signalbygg som setter standard for hvordan skolebygg skal utformes i resten av landet de neste ti årene.

Helhetlig løsning

Lagvenninne Kristin Andrea Sjøsted forklarer seieren med flere faktorer:

- Vår idè skilte seg ut fra de andre. Vi har også samarbeidet veldig godt og har arbeidet intenst. Så tror jeg det var lurt å bruke god tid på å tolke oppgaven. Hun mener de sitter igjen med mer enn sjekken på 2000 kroner etter å ha deltatt.

- Vi har lært at samarbeid er alt. Så har vi ikke minst lært mye om energieffektivisering.

«Gruppen som vinner første plassen har utviklet en helhetlig løsning. Gruppen holdt en god og engasjerende presentasjon, og hadde en bra animasjon. Løsningene er innovative og er mulige å gjennomføre. Det er en god kobling mellom teknologi og bruken», heter det i juryens begrunnelse. I vinnerforslaget la Kongsvoll-elevene fram innovative tekniske løsninger, kreativ materialbruk og framtidsrettet arkitiktur.

Entreprenørskap og realfag

- Dette er en læringsform som engasjerer elevene. De får anvendt realfagene på et reelt oppdrag som fordrer at de oppdaterer seg på det siste innen energiteknologi. Vi håper elevene som deltar oppdager at kombinasjonen realfag og entreprenørskap er spennende og gøy, sier Anen Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Det er sjette året på rad Enova og Ungt Entreprenørskap utfordrer unge med ulike oppdrag knyttet til energi og klima. 119 elever hadde kvalifisert seg til den avsluttende finalen i Trondheim. Elever fra Lillestrøm videregående skole i Akershus tok andreplassen mens elever fra Heggen videregående skole i Troms kom som nummer tre.

Kontakt:

Kristin Andrea Sjøstedt, Kongshavn videregående skole, kristi0608@osloskolen.no<mailto:kristi0608@osloskolen.no>, mobil 97470580

Siv Elin Dammen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Oslo, siv.dammen@ue.no<mailto:siv.dammen@ue.no>, mobil 930 48 203

Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver, Enova, espen.sletvold@enova.no<mailto:espen.sletvold@enova.no>, mobil 971 28 188

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia